SPENTE: De tre politimennene er spente på dommen i Høyesterett. Mons Klaussen fra Svolvær (øverst), Yngve Widding fra Tromsø (t.v.) og Magne Knudsen fra Øvre Årdal (t.h).

– Håper det blir slutt på en praksis der arbeidsgiver forsyner seg grovt av politiansattes fritid

De ansatte er svært fornøyde med seieren i EFTA-domstolen og er nå spente på dommen i Høyesterett.

De enkelte politifolkene rundt i landet har også fått med seg hva den europeiske domstolen har uttalt om arbeidstid og reisetid.

– Jeg synes EFTA-domstolens avgjørelse var fin. Arbeidsgiver bør være klar over at
det ikke er spesielt motiverende når regelverket blir praktisert slik det har blitt. De burde ta bedre vare på det lille ekstra som skaper, i stedet for å fjerne, motivasjon. Nå håper jeg det blir slutt på en praksis der arbeidsgiver grovt forsyner seg av politiansattes fritid, sier politimannen i Troms, som stoppet den livsfarlige bilisten. 

– Fra mitt ståsted var det morsom lesing. Det skal bli interessant å se hva Høyesterett nå gjør. Jeg synes det er bra at Høyesterett nå skal gå inn å se nærmere på hva som er reisetid, og hva som er fritid. Det blir bra vi får like regler som øvrig arbeidsliv i Europa, der jeg forstår at det kun er snakk om enten arbeid eller fritid, sier Widding, politimannen som truet med å ta bussen og seinere godtok betaling for bare 20 minutter reise.

Selv har han ikke tro på noen større etterbetaling fra arbeidsgiver.

– Men jeg er fornøyd hvis denne praksisen nå blir endret, slik at det blir noe fornuft i dette. All ære til PF som har tatt dette helt til topps i rettsvesenet, sier Widding. 

MANGE: Arbeidsgivers tolkning av arbeidstid mot reisetid rammer mange i politietaten - og også i hele det norske arbeidsliv.

– Må bort fra gråsonen

I Sogn og Fjordane påpeker Magne Knudsen, som har brukt mang en time på kjøring til IP-trening, at arbeidsgiver har varslet at det vil bli flere lokale øvelser i framtida. Det kan bety mindre reising. 

– Men vi kommer ikke bort fra denne gråsonen hvor vi gjør oppdrag for arbeidsgiver, men som ikke blir betalt som arbeid. Hvis noe skulle skje med oss, er vi heller ikke forsikret av arbeidsgivers forsikringsordninger, selv om det er forventet at vi skal handle som politifolk om noe skjer på veien, og at vi kjører etter pålegg fra arbeidsgiver, sier Knudsen.

Han håper at en dom fra Høyesterett får konsekvenser.

– Skulle EFTAs uttalelse bli stående i Høyesterett, vil dette få betydning for bemanningen ved at mer at den politioperative treningen og lange reiser blir arbeidstid. Da må vi få inn flere folk, fordi vi da får beregnet lange reiser som arbeidstid, sier Knudsen.

Klaussen i Svolvær, som en gang kjørte 66 timer for å levere en fange i Trondheim, betegner EFTA-uttalelsen som en seier.

– Jeg betrakter dette som en seier for arbeidstaker i en sak som er viktig for oss som jobber til alle døgnets tider med arbeidsoppgaver som tar oss vidt omkring. Vi står på for å gjøre noe med kriminaliteten og tryggheten for innbyggerne i landet. Da er det viktig for oss at vi tilbake betaling for arbeidet, og ikke at det skal betraktes som reisetid. Blir dette stående kan ikke arbeidsgiver bruke av vår fritid uten å betale for det, sier Klaussen. 

– Hva med turen på 66 timer der du fikk betalt for 18. Er det tapte penger?

– Jeg har selvfølgelig rett til å gjøre krav på den manglende betalingen. Vi er flere tusen politifolk som ikke glemmer avkortet betaling for oppdrag vi har gjort. Jeg tror  Politidirektoratet med sin snevre fortolkning har satt seg i en situasjon hvor de nå må etterbetale beløp til politifolk for mange år bakover. De kan takke seg selv, sier Klaussen med et skjevt smil, klar over at Høyesterett ennå ikke har sagt siste ord.

Powered by Labrador CMS