Alle nye ansettelser i politiet skal gjøres etter nye arbeidsavtaler. Men fagforeninga mener avtalene er i strid med loven.
Alle nye ansettelser i politiet skal gjøres etter nye arbeidsavtaler. Men fagforeninga mener avtalene er i strid med loven.

Fagforeninga krever at nye arbeidsavtaler trekkes tilbake. Mener avtalene, som skal brukes ved alle ansattelser, bryter med loven

Uenighet om arbeidssted og arbeidstid.

Publisert Sist oppdatert

21. februar sendte Politidirektoratet ut maler for nye arbeidsavtaler, som skal benyttes ved alle fremtidige ansettelser i politiet. Innholdet i arbeidsavtaene får fagforeninga til å steile. De frykter avtalene vil gjøre det lettere for politiledelsen å sende den enkelte ansatte rundt som det passer dem, samt at arbeidstiden blir mindre forutsigbar 

Mens gamle arbeidsavtaler oppga politidistriktet som eneste arbeidsgiver og konkretiserte hvilket tjenestested ansatte jobbet ved, står nå også «politi- og lensmannsetaten» som helhet oppgitt som arbeidsgiver, sammen med bare distriktet.

«Endringen er tatt inn for å synliggjøre at selv om medarbeideren etter politiloven § 21 (1) ansettes for å gjøre tjeneste i et politidistrikt eller i et av politiets særorganer, er den enkelte også ansatt i politi- og lensmannsetaten», skriver Politidirektoratet til distriktene og særorganene.

Politiets Fellesforbund (PF) mener imidlertid at det ikke holder å nevne politidistrikt som arbeidssted. Arbeidsstedet bør være mer konkret, mener PF.

Fagforeningen mener også at avtalene er for lite konkrete når det gjelder arbeidstid, når de slår fast av normalarbeidstiden skal følge gjeldende tariffavtale og arbeidsplan.

– Rimelig frekt

Arild Hustad i Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet med viten og vilje bryter arbeidsmiljølovens minimumskrav til arbeidsavtaler. Han frykter motivet er å forsterke styringsretten, slik at POD får full styringsrett på ansattes arbeidstid, og på hvor den enkelte ansatte skal ha sin faste arbeidsplass.

– Vi har i flere drøftingsmøter argumentert for at våre medlemmer må ha det samme vernet som andre arbeidstakere, men så langt har det vært som å «snakke til veggen». Det er rimelig frekt av Politidirektoratet å sende ut et følgebrev til distrikter og særorgan uten å trekke frem de helt åpenbare uenighetene som er mellom partene i denne saken, sier Hustad.

Han er klar i sin oppfordring til POD.

–  Politidirektoratet må umiddelbart trekke arbeidsavtalene tilbake da de er i strid med Arbeidsmiljøloven.

Hustad mener følgebrevet som POD har sendt til politidistriktene sammen med avtalene, kan gi inntrykk om at partene er enige om avtalene.

– Partene er definitivt ikke enige om de utsendte arbeidsavtalene, og det gjelder særlig på to punkter: Geografisk plassering av fast arbeidsplass og plassering av arbeidstid, sier Hustad.

– Hvorfor har dere ikke klart å bli enige med POD?

– Politidirektoratet ønsker full styringsrett på våre medlemmers arbeidstid og plassering av fast arbeidsplass. Politidirektoratet synliggjør at de er villige til å bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser for å forsterke styringsretten. PF ønsker at våre medlemmer og vår virksomhet skal følge arbeidsmiljøloven som er vedtatt på Stortinget. PF undres over at Politidirektoratet ikke ser ut til å ønske det samme, sier Hustad.

POD er uenig

Politidirektoratet er, ikke overraskende, uenige med Politiets Fellesforbund. 

– Politidirektoratets vurdering er at avtalemalenes utforming knyttet til arbeidssted, er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Den enkelte ansettes i politi- og lensmannsetaten for å gjøre tjeneste i et politidistrikt, skriver Daniel Slyngstad Billaud, fungerende leder for arbeidsrettsseksjon i POD, i en e-post gjennom kommunikasjonsenheten.

– Dette er i tråd med politiloven og arbeidsavtalen reflekterer dette forhold slik det har vært gjort tidligere. Den nærmere stedsplassering skal videre fremgå og fylles ut med informasjon som er relevant for det konkrete avtaleforholdet, skriver han.

POD svarer ikke på om de har utformet avtalene slik de har gjort for å sikre politiledelse og distriktene større styringsrett over den enkelte politiansattes arbeidstid og arbeidssted, slik PF mistenker. De svarer heller ikke på hvorfor POD og PF ikke har klart å bli enige om avtalene.

– Standardkontraktene er drøftet med tillitsvalgte i tråd med Hovedavtalen. Etter Politidirektoratets syn er avtalemalene ikke i strid med arbeidsmiljølovens regler, skriver Billaud og POD.

Powered by Labrador CMS