Aldersdiskriminering i politiet

— Vi ansetter ikke pensjonister i Øst-Telemark. Det var beskjeden Asbjørn Linaker (56) fikk da han søkte på en stilling som koordinator for narkotika og forebyggende ved Notodden politistasjon. Jobben gikk til en person under 30 år.

Publisert Sist oppdatert

På generelt grunnlag mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås at det er en skummel utvikling i ansettelsesforhold i Norge når personer med mye erfaring og kunnskap faller utenfor ene og alene på grunn av alder.

— Ut ifra hvordan saken beskrives for meg høres ikke dette bra ut. Men jeg understreker at jeg ikke har fått noen henvendelser fra Telemark om saken, og derfor uttaler meg på generelt grunnlag, sier Beate Gangås, som har en klar oppfordring til Asbjørn Linaker.

— Send saken til oss. Ved å rette oppmerksomheten rundt aldersdiskriminering, vil flere, også arbeidsgivere, få innblikk i regelverket. For det er mange som ikke vet at aldersdiskriminering er ulovlig, sier Gangås.

Gått lei

Asbjørn Linaker har lang erfaring med å jobbe med narkotika og forebygging i politiet. Han har blant annet jobbet som leder for narkotika- og spaningsavdelingen i Asker og Bærum politidistrikt i fem år. I tillegg har han vært politiattaché i Spania med fokus på narkotika og jobbet som rådgiver og instruktør ved Politiskolen i El Salvador i Mellom-Amerika i tre år, med hovedvekt på narkotikaundervisning, opplæring i spaning og etterretning.

Når han nå søker jobber i politiet, møter han døve ører. Standardfrasen, hva med alderen din, har blitt en gjenganger.

— En person med min erfaring burde være attraktiv. Nå har jeg gått lei og har sluttet å søke på jobber, sier Asbjørn Linaker.

Motarbeidet

Etter å ha lyst ut den aktuelle stillingen to ganger fikk man to kvalifiserte søkere. En som allerede var ansatt i Øst-Telemark, ved Notodden politistasjon, og en ekstern søker.

Den ansatte ved Notodden har vært i tjeneste siden 2003, mens den eksterne søkeren var fylt 55 år da han søkte.

Nestlederi PF Telemark, Finn Arild Bystrøm, kjenner godt til historien til Asbjørn Linaker og er mildt sagt oppgitt over hele situasjonen. Det er først og fremst stasjonssjef på Notodden, Helge Folserås, som får passet sitt påskrevet.

— Da han (Helge Folserås, red. anm.) uttalte at vi ansetter ikke pensjonister i Øst-Telemark, trodde jeg ikke det jeg hørte. Men det var det han sa. Men han ga seg ikke der, sier Finn Arild Bystrøm.

— Vi vil ha et vitalt og oppegående politikorps på Notodden, skal Folserås også ha sagt, ifølge Bystrøm.

I etterkant har stasjonssjefen nektet for sine uttalelser, men i et møte med politimester Geir Sønstebø i Telemark, måtte Folserås krype til korset og erkjenne utspillene.

— Jeg forklarte at hans uttalelser vedrørende den eldre søkeren var å oppfatte som diskriminerende, og at det i staten ikke er lov til å diskriminere en søker på bakgrunn av blant annet alder, kjønn, seksuell legning og graviditet. Folserås svarte med at dette ikke var diskriminering og at ingen ble utelatt, men han ville ikke ansette noen som nærmet seg pensjonsalderen. Dette begrunnet han med at han visste at eldre tjenestemenn var mer bedagelige og ikke hadde så mye stå-på-vilje som en yngre tjenestemann. Ved ansettelse av en eldre tjenestemann ville han ikke få det vitale politikorpset han ønsket seg. Han spurte meg direkte etter denne uttalelsen; “Dette måtte jeg jo være enig i?”, sier Bystrøm

Oppgitt

Asbjørn Linaker selv, er bare oppgitt over hele situasjonen.

— Jeg har lært meg å takle og få nei på stillinger. Alderen min taler tydeligvis imot meg. Jeg har søkt adskillige stillinger, blant annet flere lederstillinger, men beskjeden er alltid den samme. Alderen din er et problem, sier Linaker.

— Men nå har du fått deg jobb?

— Det stemmer. Men nå går jeg som PB 1 i Ballangen og er overkvalifisert til denne jobben. Det skal også sies at jeg ikke var førstemann på lista her heller. De som sto foran me, takket nei til jobben, sier Linaker og legger til:

— Siden 1988 har jeg ikke jobbet mer enn fem år på samme sted/stilling. Dette føler jeg selv har vært veldig positivt for meg da jeg har hatt mye overskudd og energi til å ta fatt på nye oppgaver, og har aldri følt at jeg bare skulle sette meg ned og gjøre minst mulig.

Dette er aldersdiskriminering

Diskriminering på grunn av alder er usaklig forskjellsbehandling

Det er dokumentert at det skjer aldersdiskriminering i arbeidslivet

Årsakene er sammensatte – noen ganger skjer diskriminering av arbeidstakere/-søkere bevisst, men ofte er den et utilsiktet resultat av arbeidsgivers eller kollegaers handlinger

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering av arbeidstakere på grunn av alder

For effektivt å forebygge aldersdiskriminering er det viktig for arbeidsgivere og tillitsvalgte å kjenne bestemmelsene

Eksempler på aldersdiskriminering

Eldre arbeidstakere forbigås ved forfremmelse og intern/ekstern rekruttering

Eldre arbeidstakere får sjeldnere være med på kurs og opplæring i arbeidstiden

Yngre arbeidstakere blir ofte foretrukket når ny teknologi/arbeidsmåter skal innføres

Ikke noe imot eldre arbeidstakere

Politistasjonssjef Helge Folserås mener det er en totalvurdering som ligger til grunn for hans innstilling.

— Det er mulig at folk utenfra synes dette er litt rart, men jeg har foretatt intervjurunder, sjekket referanser, vurdert kompetanse og erfaring. Dette er gjort i nært samarbeid med plasstillitsvalgt. Han hadde ingen merknader eller kommentarer til måten dette er gjort på, sier Helge Folserås.

Folserås sin innstilling er basert på en totalvurdering av søkerne opp mot utlysningstekst og ønsket kompetanse.

— Jeg har meget god erfaring med eldre erfarne arbeidstakere. Jeg mener også at de eldre arbeidstakerne blir godt ivaretatt i driftsenheten.

— Hva mener du om utspillet fra Finn Arild Bystrøm?

— Det får stå for hans regning. Jeg vet hva jeg har sagt, men det er tatt ut av sin sammenheng og har ingenting med innstillingsprosessen å gjøre. Bystrøm må gjerne mene at Asbjørn Linaker var den beste kandidaten, men det er ansettelsesrådet som har ansatt, jeg har forestått innstillingen, svarer Folserås.

Stasjonssjefen kjenner til kritikken fra Bystrøm, men fremholder at innstillingsprosessen ble overvåket av plasstillitsvalgt.