Et politidistrikt i sorg

- Du er ikke alene Tone, sa PF-leder Arne Johannessen til ektefellne av avdøde Børge Ivarsen i sin minnetale.

Publisert Sist oppdatert

Til dype slag fra en malmfull kirkeklokke i Kristiansand domkirke tok familie, venner og politikolleger avskjed med høyt avholdte politiførstebetjent Børge Ivarsen i Agder politidistrikt. Et stort antall uniformerte politikolleger med sorgtunge ansikter preget kirkerommet. Mer enn én barsk polititjenestemann var blank i øynene under seremonien i kirken etter drapet som har berørt mennesker i samfunnet langt utenfor politiets egne rekker.

Heldigvis er slike tragedier sjeldne, og det bringer politietaten tetter sammen. Det gir inntrykk når regjeringen er representert med justisminister Knut Storberget, og når to fylkesmenn, tre ordførere og politidirektøren personlig møter til begravelse og minneord. I tillegg møtte både ambulansefolk og brannmenn, de andre nødetatene som ofte jobber sammen med politifolkene i kritiske situasjoner. Dette er signaler om at samfunnet bryr seg når politiet mister en av sine.

- Vi har ingen å miste. Børge Ivarsen var slik vi vil en politimann skal være, sa justisminister Knut Storberget i kirken.

- Av og til er det uforståelig kort mellom liv og død. Børge døde fordi han gjorde jobben sin. En familie har mistet en som er uerstattelig. Men også nære kolleger sliter i en slik tung stund, sa politidirektør Ingelin Killengreen. Hun beskrev Ivarsen som en fremragende tjenestemann som bestandig viste vilje til å ta ansvar.

- En slik mann er med på å gi norsk politi den tilliten politiet har hos befolkningen, sa hun.

Politimester Kirsten Lindeberg fremhevet at Børge Ivarsen var en mann kollegaene gjerne hadde som leder i skarpe situasjoner, mens politioverbetjent Bård Austad trakk fram at Ivarsen var en mann som fikset problemene når alt annet svikter. En gjennom operativ politimann som var et godt forbilde som skapte trygghet rundt seg.

- Ditt oppdrag er utført, avsluttet Austad.

Den tyngste dagen

- Den tøffeste dagen i mitt politiliv, sa politistasjonssjef Jon Steven Hasseldal om dagen da Ivarsen ble drept. Han fremhevet Ivarsen som en éner innen det operative fagfeltet.

I mange politifamilier er det etter drapet på Børge Ivarsen vært en diskusjon rundt risikoen med politiyrket. Mer enn en liten sønn eller datter har reist bekymrede spørsmål til sin politimor eller far om politijobben. Heldigvis er det sjelden slikt skjer. Men marginene er små. Mens prosesjonen gikk fra kirken, stanset Kristiansand sentrum opp. Folk stanset, noen tok av seg luene. Enkelte av politiets kjenninger gikk bort til politifolkene og kondolerte.

Slikt vitner om politiets sterke posisjon ute i samfunnet, sa PF-leder Arne Johannessen i sin tale. Han fremhevet også politiledelsen i Agder for godt lederskap og omtanke i forbindelsen med Børge Ivarsens bortgang.

Powered by Labrador CMS