- Vi må hjelpe afghanerne som står i en håpløs situasjon, samtidig som vi ikke må skape urealistiske forventninger i den afghanske befolkningen om migrasjonsmulighetene til EU og Schengen, sier justisminister Monica Mæland.
- Vi må hjelpe afghanerne som står i en håpløs situasjon, samtidig som vi ikke må skape urealistiske forventninger i den afghanske befolkningen om migrasjonsmulighetene til EU og Schengen, sier justisminister Monica Mæland.

- Må hjelpe afghanerne, men unngå nytt 2015

Justisminister Monica Mæland sier at situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. - Vi er enig med EU i at det nå er viktig å støtte regionen for å unngå en ny migrasjonskrise, sier hun.

Publisert

I slutten av august deltok justis- og beredskapsminister Monica Mæland i et felles møte med EUs innenriksministre om situasjonen i Afghanistan.

Under møtet ble det enighet om at det både er behovet for å øke støtten til internasjonale organisasjoner og Afghanistans naboland for å sikre stabilitet. Samt at den humanitære hjelpen når de med størst behov.

Etter møtet uttalte Mæland at man «må hjelpe afghanerne, men unngå nytt 2015», det kommer frem i en pressemelding fra Justisdepartementet.

– Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. Vi er enig med EU i at det nå er viktig å støtte regionen for å unngå en ny migrasjonskrise, sier hun i pressemeldingen.

Videre uttaler Mæland at «vi må hjelpe afghanerne som står i en håpløs situasjon, samtidig som vi ikke må skape urealistiske forventninger i den afghanske befolkningen om migrasjonsmulighetene til EU og Schengen».

Rekordmange asylsøkere

Det justisministeren sikter til er høsten 2015. Da oppsto det en ekstraordinær migrasjonssituasjon i Norge som krevde umiddelbare tiltak. Dette året mottok Norge 31 145 søknader om beskyttelse, ifølge UDIs faktaskriv fra 2015. Aldri før har flere søkt om asyl i Norge enn dette året.

Det var i august det året at antallet søkere begynte å bli høyere enn normalt. Mens rundt 280 personer i snitt søkte om beskyttelse i uka i månedene mai, juni og juli. Så økte snittet til sammenligning til 500 i uka i august. Antallet søkere var på det aller høyeste i november 2015. Da søkte rundt 2 500 personer om beskyttelse i uka.

«Ved utgangen av november hadde antallet søkere gått tilbake til under 100 søkere per dag, og i løpet av desember var antallet søkere igjen på et normalt nivå for årstiden, 20–30 søkere per dag», skriver UDI i faktaskrivet.

Les også: Russland står bak flyktningstrømmen over Storskog

Jobbet dag og natt

REKORDMANGE ASYLSØKERE
REKORDMANGE ASYLSØKERE

Bare over grensa fra Russland til Storskog i øst i Finnmark, kom det over 5000 asylsøkere høsten 2015. Politiets håndtering av asyltilstrømningen ble senere evaluert.

Hovedkonklusjonen var at POD for sent innså at det ville bli en krise på Storskog. Samt at Justis- og beredskapsdepartementet ikke fulgte faglige råd, da de satte i gang retur av personer med engangsvisum som Russland ikke ønsket å ta imot, har ifinnmark.no tidligere omtalt.

Politiforum har tidligere fortalt hvordan de ansatte ved Finnmark politidistrikt, hvor Storskog grensekontrollsted er, jobbet dag og natt, og hvordan distriktet ble tvunget til å legge andre viktige saker til side for å håndtere krisen.

– Følger situasjonen

Politiforum har spurt Finnmark politidistrikt om politidistriktet frykter en gjentakelse av migrantkrisen i 2015. Samt om politiet har en annen form for beredskap knyttet til dette – gitt det politidistriktet nå vet, som det ikke visste i 2015.

Politidistriktet viser til POD for svar på disse spørsmålene. I en e-post viser Ingrid Dagestad, som er seksjonssjef for internasjonal seksjon i POD, til at POD har et godt samarbeid med Frontex, som er det Det europeiske grense- og kystvaktbyrå.

- Vi mottar regelmessige oppdateringer på situasjonsbildet på Schengen yttergrense med hensyn til migrasjon. Vi følger situasjonen gjennom etablerte mekaniser i politiet og gjør fortløpende vurderinger opp mot norske forhold. POD har benyttet, og benytter, læringspunkter fra krisen i 2015 som grunnlag for videre planarbeid, skriver hun.

Powered by Labrador CMS