Asylsøkere politiet mener er uten rett til opphold sover på gulvet på Storskog grensestasjon.

Rapport kritisk til politiledelsens håndtering av asylkrisen i Finnmark

Den øverste politiledelsen brukte én måned på å besvare politimesteren i Finnmark sitt rop om hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Over 5000 asylsøkere kom over grensa fra Russland til Storskog i øst i Finnmark i fjor høst. Nå er et utkast til en evaluering av politiets håndtering av asyltilstrømningen klar, skriver ifinnmark.no.

Ifølge avisa er hovedkonklusjonen at Politidirektoratet for sent innså at det ville bli en krise på Storskog og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke fulgte faglige råd, da de satte i gang retur av personer med engangsvisum som Russland ikke ønsket å ta imot.

Politiforum fortalte i november hvordan de ansatte hadde jobbet dag og natt, og hvordan distriktet ble tvunget til å legge andre viktige saker til side for å håndtere krisen.

LES HVA DE ANSATTE SA: – Det har vært helt vilt

I evalueringen, som Politidirektoratet selv har initiert, tar de sterk selvkritikk for at de brukte en hel måned på å besvare politimester Ellen Katrine Hættas ønske om flere ressurser. Hætta sa klart ifra 9. september i fjor om at hun trengte flere ressurser.

Fikk alvorlige konsekvenser

Utlendingsdirektoratet har selv sagt at de manglet vital informasjon om 13.000 asylsøkere på grunn av manglende registreringsarbeid fra politiet. Noe av dette kunne trolig vært tatt unna, dersom politiet i Finnmark hadde hatt ressurser til å takle situasjonen med de 5000 asylsøkerne på Storskog.

Arbeidsforholdene på Storskog var var ekstreme og kapasiteten sprengt. Langt på natt sorterte de ansatte papirer som best de kunne i en garderobe, ifølge ifinnmark.no. Politiforum var selv til stede og så hvordan asylsøkere sov på gulvet på den lille grensestasjonen. Sivilforsvaret stilte med telt der asylsøkere kunne vente.

Evalueringen peker også på at POD ikke hadde noen plan for en slik type ny krise.

– Beredskapsavdelingens begrensede interesse for krisen forhindret at situasjonen på Storskog ble løftet på et høyere nivå på et tidligere tidspunkt. Dette ville antagelig også gjort det lettere å bevilge midler, står det i rapporten, ifølge avisa Finnmarken.

Powered by Labrador CMS