Tar yrkesskadesaken opp til justisministeren: - Utålmodig

Ingunn Foss (H) har stilt justisministeren skriftlig spørsmål om hvorfor lovendringen i yrkesskadesaken fortsatt ikke er trådt i kraft. Hun mener dette burde være en prioritert oppgave for Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Ingunn Foss (H), som er medlem av justiskomiteen på Stortinget, mener det nå er på høy tid at lovendringen som skal gi politifolk og politistudenter bedre yrkesskadedekning, trer i kraft. Tidligere denne uken skrev Politiforum at lovendringen som ble vedtatt i Stortinget 9. juni, fortsatt ikke er på plass.

Ingunn Foss (H), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

5. mai sendte Justisdepartementet et tildelingsbrev til Politidirektoratet, hvor de ber POD om å foreslå forskriftsbestemmelser og vurdere eventuell annen tilrettelegging for at erstatningsordningen kan tre i kraft. Justisdepartementet satte frist til 1. oktober, men nå er denne blitt utsatt til 15. november.

I dag har Høyres Ingunn Foss sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), hvor hun spør: «Hvorfor har lovendringen som skal gi politifolk bedre yrkesskadedekning fortsatt ikke trådt i kraft, og hvorfor er PODs frist for å tilrettelegge for lovendringen utsatt?»

- Dette er en sak jeg personlig har jobbet med så lenge jeg har jobbet i justiskomiteen. Vi ble ganske overrasket da vi hadde et møte med Politiets Fellesforbund i 2019, hvor de også hadde med politifolk som var blitt skadet da de trente på skarpe oppdrag, og ikke fikk yrkesskadeerstatning. Politiet er jo de som skal sendes inn når alle andre skal trekkes ut. Det kan ikke være sånn at de ikke kan øve på skarpe oppdrag, uten å være redd for å skade seg selv, sier Foss.

- Konklusjonen ble å endre politiloven. Nå er alt i orden og vedtaket er fattet i Stortinget. Nå må dette på plass. I og med at jeg har fulgt denne saken i så mange år, er jeg utålmodig for å få det på plass. Jeg mener dette må være en prioritert oppgave for Politidirektoratet, sier hun.

Justisministeren har en ukes tid på å svare på skriftlige spørsmål som sendes inn.

Yrkesskadedekning

Lovendringen skal sikre at politifolk og politistudenter får erstatning for skader under pålagt, organisert trening, og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell.

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, uttalte til Politiforum tidligere denne uken at hun reagerte på at dersom noen skader seg under pålagt operativ trening før den nye loven gjelder, vil de behandles etter den gamle lovteksten og ikke den nye. Det vil dermed være store sjanser for at de ikke får yrkesskadeerstatning.

- For enhver som nå blir skadet vil den gamle lovteksten gjelde, og der er det svak yrkesskadedekning. Det er mange som ikke vil få yrkesskadeerstatning, hvis de får skader under den pålagte IP-treningen, sa Verdal.

Etterslep av oppgaver

Frode Aarum, seksjonssjef i Politidirektoratet, forklarte til Politiforum mandag, at fristen ble utsatt på grunn av fortsatt arbeid med pandemien, og etterslep av oppgaver.

- Vi har et klart mål om å rekke fristen 15. november, sa Aarum.

- De som blir skadet nå, og frem til lovendringen trer i kraft, vil fortsatt behandles etter den gamle loven. Hva tenker dere om at mange er utålmodige, og ønsker at lovendringen skal tre i kraft så snart som mulig?

- Vi støtter lovendringen og ønsker således også at den skal tre i kraft så snart som mulig, sa Aarum.

Powered by Labrador CMS