Fra 1. september får politiansatte erstatning for skader under trening: – Veldig godt fornøyd

Fra 1. september vil ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet få rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding i dag.

– Vi får nå en mer forutsigbar yrkesskadedekning som er bedre tilpasset oppgavene i politiet. Dette regelverket vil hindre at ansatte i politiet får utfordringer med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening. Dette har vært ønsket av ansatte i politiet lenge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Det som blir en særordning i politiloven, skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

– Jobbet målbevisst mot i fire år

Forbundssekretær Linda Verdal i Politiets Fellesforbund (PF) er glad for at lovendringen fagforeningen har kjempet for nå vil tre i kraft.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet. Dette sikrer en tryggere trening for innsatspersonell og andre som deltar i politiets øvelsesprogram. Dette har vi jobbet målbevisst mot i fire år, og nå ser vi resultatet, sier hun til Politiforum.

Verdal har vært prosjektleder for arbeidet i PF.

I pressemeldingen understrekes det at «erstatningsordningen vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell».

«Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, eller opptaksprøver for innsatspersonell», skriver departementet videre i pressemeldingen.

Takker samarbeidspartnere

Det var Tor-Mikkel Wara (Frp) som var justis- og beredskapsminister da PF først begynte å jobbe opp mot politisk ledelse for å få på plass en slik lovendring. Fagforeningen så det som urimelig at polititjenestepersoner som ble skadet under pålagt trening, ikke fikk yrkesskadeerstatning.

Det var den forrige regjeringen som fremmet forslaget om lovendring, som nå skal tre i kraft om få uker.

– Vi vil takke våre politiske samarbeidspartnere og Politidirektoratet med godt samarbeid disse fire årene, understreker Verdal.

Ordningen som nå kommer på plass, skal administreres av Statens pensjonskasse, og ifølge pressemeldingen «ha nær sammenheng med den vanlige behandlingen av samme skade etter yrkesskadeforsikringsloven».

«Erstatningen skal også utmåles som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven», skriver departementet.

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner. Trening er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse. Det er derfor viktig at vi har fått på plass en erstatningsordning som sikrer erstatning under slik trening, sier Mehl i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS