Vil gi ansatte i kriminalomsorgen erstatning for skader under trening

Etter en lang kamp fikk politifolk gjennomslag for å få erstatning for skader under trening. Nå vil regjeringen gi samme mulighet til ansatte i kriminalomsorgen. 

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la i dag fram en lovproposisjon som skal gi ansatte i kriminalomsorgen rett til full erstatning for skader som oppstår under pålagt organisert trening og øvelse. 

Dette gjelder for alle ansatte i kriminalomsorgen, inkludert aspiranter og ansatte ved  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). 

Hvis dette vedtas vil de dermed få den samme muligheten for erstatning som politifolk og politistudenter fikk for noen år siden. I 2021 ble det vedtatt at politifolk og politistudenter som får erstatning for skader som oppstår under pålagt, organisert trening, og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell. Lovendringen for politifolk trådte i kraft i september 2022.

I en pressemelding skriver regjeringen at «ansatte i kriminalomsorgen må være skikket til å utøve makt på vegne av samfunnet for å ivareta sikkerheten til innsatte og ansatte. Trening på fysisk maktanvendelse og kritiske situasjoner er nødvendig for å sikre god kvalitet i tjenesten.»

– Nå etableres en mer forutsigbar yrkesskadedekning for ansatte i kriminalomsorgen, som er bedre tilpasset kriminalomsorgens oppgaver. Dette har vært ønsket av ansatte i kriminalomsorgen lenge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

Den nye ordningen skal fange opp skader som ikke dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven. 

LES OGSÅ: Politiansatte får erstatning for skader under trening: – Veldig godt fornøyd

Powered by Labrador CMS