Lovendringen i yrkesskadesaken er utsatt: - For enhver som nå blir skadet vil den gamle lovteksten gjelde

Linda Verdal i PF reagerer på at lovendringen som skal gi politifolk bedre yrkesskadedekning fortsatt ikke er trådt i kraft. PODs frist for å tilrettelegge for lovendringen er utsatt.

Publisert Sist oppdatert

9. juni i år ble lovendringen som skal sikre politifolk yrkesskadeerstatning etter skader under trening, vedtatt i Stortinget.

Mange, blant dem flere politikere, har reagert på at politiansatte som skader seg på trening nektes yrkesskadeerstatning. Men etter at lovendringen blir satt i verk, vil både politifolk og politistudenter få erstatning for skader de pådrar seg under pålagt, organisert trening.

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning.

Nå reagerer Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, på at det tar lang tid før lovendringen trer i kraft.

5. mai sendte Justisdepartementet et tildelingsbrev til Politidirektoratet, hvor de ber POD om å foreslå forskriftsbestemmelser og vurdere eventuell annen tilrettelegging for at erstatningsordningen kan tre i kraft. Justisdepartementet satte frist til 1. oktober, men nå er denne blitt utsatt til 15. november.

Linda Verdal reagerer på at dersom noen skader seg under pålagt operativ trening før den nye loven gjelder, vil de behandles etter den gamle lovteksten og ikke den nye. Det vil dermed være store sjanser for at de ikke får yrkesskadeerstatning.

- For enhver som nå blir skadet vil den gamle lovteksten gjelde, og der er det svak yrkesskadedekning. Det er mange som ikke vil få yrkesskadeerstatning, hvis de får skader under den pålagte IP-treningen, sier Verdal.

- Avgjørende at det nye lovforslaget ble vedtatt

Utfordringen med dagens lovverk har vært at det stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet for at man skal få yrkesskadeerstatning, og Nav og Statens pensjonskasse mener det ikke er uventet å få skader når man trener på farlige situasjoner. Som Politiforum tidligere har skrevet, har dette i en rekke tilfeller ført til at politifolk som blir skadet under trening ikke får yrkesskadeerstatning.

- Den gamle loven ga ikke tilstrekkelig yrkesskadedekning. Derfor var det avgjørende at det nye lovforslaget ble vedtatt, og jeg har en klar forventning om at POD blir ferdig med arbeidet snarlig, sier Verdal.

Hun legger til at dette også handler om hvordan man skal organisere IP-treninger, fram til den nye lovendringen er på plass. Flere trener nå på en mindre virkelighetsnær måte, for å sikre mannskapet enda bedre mot skader.

- Det fører til at man må trene litt mer forsiktig og ikke så realistisk, i frykt for skader. Jeg ble veldig overrasket over at arbeidet i Politidirektoratet hadde tatt så lang tid. Jeg trodde de ville ressurssette dette som nødvendig, for å få lovendringen på plass, sier Verdal.

- Støtter lovendringen

Frode Aarum, seksjonssjef i Politidirektoratet, forklarer at fristen ble utsatt på grunn av fortsatt arbeid med pandemien, og etterslep av oppgaver.

- Vi har et klart mål om å rekke fristen 15. november, sier Aarum.

- De som blir skadet nå, og frem til lovendringen trer i kraft, vil fortsatt behandles etter den gamle loven. Hva tenker dere om at mange er utålmodige, og ønsker at lovendringen skal tre i kraft så snart som mulig?

- Vi støtter lovendringen og ønsker således også at den skal tre i kraft så snart som mulig, sier Aarum.

Når det gjelder at treningen gjøres mer forsiktig og ikke så realistisk, presiserer Aarum at ivaretakelse av HMS ved trening er viktig uavhengig av yrkesskadedekning og lovendringen.

- Treningen siden starten av pandemien har vært begrenset på grunn av smittevern-tiltak, men nå er det muligheter for mer realistisk trening. Det vil gjennomføres både overordnede og lokale risikovurderinger knyttet til AT-trening fremover slik at man både ivaretar krav om god beredskap samt demper risiko for personskader ved trening, sier han.

LES OGSÅ: Yrkesskadesaken: - Utrolig viktig at vi er hørt politisk

Powered by Labrador CMS