Bildet er et illustrasjonsfoto.

DEBATTINNLEGG

Var det bare fagre ord som ble sagt?

«I praksis har politiet i henhold til ønsker fra Trønderenergi, Vestas og utbygger innført demonstrasjonsforbud», mener motstander mot vindkraftutbyggingen på Frøya i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Var det bare fagre ord som ble sagt av politiet før transportene til vindkraftanlegget på Frøya skulle starte?

I juli skrev Trøndelag politidistrikt: «Det er politiets jobb å sørge for at alle kan bruke sin ytringsfrihet på en trygg måte og gjennomføre demonstrasjoner. Politiet går inn i sommeren på Frøya med håp om å kunne løse eventuelle konflikter gjennom dialog og minst mulig bruk av bøter og makt».

Å legge til rette for demonstrasjoner antok jeg innebar en dialog med de som er mot vindkraft, for det ville gitt begge sider et best mulig utgangspunkt.

Påstanden om å legge til rette for demonstrasjoner i henhold til norsk lov, innebærer i praksis å jakte opp alle for å ilegge de pålegg om å holde seg minst tre meter fra vegen til etter transporten har gått. Dialogen er gjennom nettopp dette pålegget, og ellers ingen form for konstruktiv dialog.

Så i praksis har politiet i henhold til ønsker fra Trønderenergi, Vestas og utbygger innført demonstrasjonsforbud.

Resultatet er at folk ikke stoler på politiet, de føler at de fratas sine rettigheter som norske borgere. Metodene medfører at folk føler seg forfulgt, og det skapes steile fronter mellom involverte parter.

Det oppstår faktisk en farlig situasjon, for politiets oppgaver i dag og i fremtiden medfører et stort behov for tillit.

Så i praksis settes det opp en situasjon hvor fremtidige oppgaver kan bli unødvendig kompliserte fordi politiet har mistet folkets tillit.

I et leserinnlegg i avisa Frøya 14.07.20 henstilte jeg til at politiet og Trønderenergi skulle ta et steg tilbake og tenke seg om.

Nå er det klart at dette ikke har skjedd, og etter jeg forlot Frøya for i overkant av to uker siden, har jeg forstått at ting bare eskalerer. Godt voksne mennesker føler en frykt for politiet, de føler seg behandlet som ekstremister og ikke normale norske borgere.

Det har gått fra et ønske om dialog og tilrettelegging for demonstrasjoner, til at det er fullstendig sammenbrudd i kommunikasjonen og godt voksne mennesker blir redde for politiet.

Er dette å tilrettelegge for god dialog og demonstrasjoner? Nei i denne situasjonen gjør ikke politiet jobben sin, de forholder seg ikke til retten til å demonstrere i henhold til norsk lov.

Så kan politiet og Trønderenergi nå ta et steg tilbake og tenke seg om? Tross alt skal dere fortsette med transporter til oktober, fortsetter denne situasjonen blir den uholdbar for alle parter.

Dette leserinnlegget ble først publisert i avisen Frøya.

LES OGSÅ: Polititjeneste på krita

Powered by Labrador CMS