DEBATTINNLEGG

Utfordrer ikke demokratiet

Både politidirektørens og Politidirektoratets rolle er, og skal være, upolitisk. Vi må samtidig ikke glemme at Politidirektoratet er underordnet regjeringen og må følge departementenes beslutninger og lovtolkninger.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I Olve Ekeli Nystuens meningsytring om politirollen omtales Politidirektoratets håndtering av stillingskodesaken som et demokratisk problem, og en trussel mot prinsippet om et generalistpoliti. Nystuen kommer med påstander som det er nødvendig å sette inn i en litt større sammenheng.

I januar 2018 uttalte Arbeids- og sosialdepartementet at lederstillinger som ikke inneholder oppgaver som rettferdiggjør særalder ikke kan lyses ut i stillingskode med særalder. For ordens skyld: Det var ikke Politidirektoratet som tok initiativet til Arbeids- og sosialdepartementets lovtolkning om bruk av stillingskoder med og uten særalder for lederstillinger. Noe vi heller ikke har tenkt å gjøre for andre type stillinger.

Som direktorat er vi pliktige til å følge lovtolkninger og uttalelser fra fagdepartementene. Slike uttalelser er ikke et råd, men beskjed om hvordan loven skal forstås. Det hadde vært et reelt demokratisk problem om ikke et direktorat skulle rette seg etter departementenes lovtolkninger.

Når det er sagt, har jeg full forståelse for at Arbeids- og sosialdepartementets uttalelse fra januar 2018 ikke er populær. Denne innebar at en kategori med ledere ikke lenger kan ansettes i stillingskode med særalder.

Stortinget besluttet å gjennomføre kjønnsnøytrale funksjonstitler i staten. Funksjonstittelen «lensmann» finnes derfor ikke lenger og ingen omtales lenger med denne tittelen, men stillingskoden består. POD ønsker å endre navnet stillingskoden. Bruksområdet utvides eller innskrenkes i tråd med samfunnsutviklingen.

Flere husker sikkert fortsatt den tid der stillingskoden «politioverbetjent» var forbeholdt øverste leder innen politifag. I dag brukes den for langt flere funksjoner.

Både politidirektørens og Politidirektoratets rolle er, og skal være, upolitisk. Vi må samtidig ikke glemme at Politidirektoratet er underordnet regjeringen og må følge departementenes beslutninger og lovtolkninger.

Det er sikkert meninger om prosessene i etaten har vært gode nok. Men det utfordrer ikke demokratiet eller prinsippet om et generalistpoliti at noen får stillingskode lensmann og at noen stillingskoder ikke har særalder.

LES OGSÅ: Stillingskodesaken – Et symptom på en mer autoritær arbeidsgiver

Powered by Labrador CMS