UP-sjef Runar Karlsen beordres til POD - politimester Steven Hasseldal blir UP-sjef

Vurderingen av permisjonssaken i Øst konkluderte med at permisjonsvedtaket var ugyldig. PODs løsning er å beordre Steven Hasseldal til UP-sjef, mens UP-sjef Runar Karlsen blir innbeordet til POD.

Publisert

UP-sjef Runar Karlsen er beordret til Politidirektoratet, for å styrke arbeidet med trafikksikkerhet. Samtidig blir politimester i Øst, Steven Hasseldal, ny UP-sjef, skriver Politidirektoratet i en pressemelding. 

Begge beordres for en periode på seks måneder. 

Vurderingen av permisjonssaken klar

I august skrev Politiforum at politimester i Øst politidistrikt Steven Hasseldals relasjon til en av sine nærmeste underordnede, fører til ekstrautgifter i millionklassen, for politidistriktet. Nyheten fikk også stor oppmerksomhet i en rekke medier. 

Dette førte til at politidirektør Benedicte Bjørnland bestemte at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv. 

Inntil saken var ferdig behandlet var politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet. 

Nå er den juridiske vurderingen knyttet til permisjonsvedtaket for den kvinnelige politiinspektøren i politimester Hasseldals ledergruppe ferdigstilt. Den konkluderer med at vedtaket er ugyldig som følge av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har jeg derfor besluttet at han midlertidig beordres til stillingen som UP-sjef, sier Benedicte Bjørnland, og legger til at hun mener han vil gjøre en faglig solid jobb for UP.

LES OGSÅ: Politimesterens relasjon påfører politidistriktet store ekstrautgifter

Karlsen: - Mangler kompetanse på dette i POD

Up-sjef Runar Karlsen sier til Politiforum at arbeidet han skal gjøre i POD handler om å sikre at politiet fortsetter det viktige arbeidet som gjøre på trafikksikkerhets-feltet. 

- Det handler om tilstrekkelig kontrollkapasitet og -evne, god straffesaksbehandling og samarbeid med vegmyndighetene og andre aktører. Dette handler om å ivareta politiets trafikksikkerhetsinnsats, sier han. 

- Du er innbeordret i seks måneder. Ønsket du dette selv? 

- Det mangler kompetanse på dette området i POD, og det har jeg sagt fra om flere ganger. Så jeg er takknemlig for at dette grepet er gjort, og ser fram til å begynne i Politidirektoratet i en ny rolle, med den kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom ni år som UP-sjef, sier Karlsen, til Politiforum. 

- Skal du tilbake til jobben som UP-sjef etter disse seks månedene? 

- Dette er foreløpig en beordring på seks måneder, så får tiden vise, sier Karlsen. 

LES OGSÅ: Permisjon-saken i Øst: Hasseldal fulgte ikke politidirektørens råd om å selv ta permisjon

- Glad Runar kommer til oss

I en pressemelding fra Politidirektoratet sier politidirektør Benedicte Bjørnland at de i POD over lengre tid har sett at de trenger å styrke seg innenfor trafikksikkerhetsområdet. 

- Runar Karlsen er den i politi-Norge som har mest kunnskap innenfor dette fagfeltet, og han har selv vært en pådriver for at Politidirektorat skal ta et større ansvar innenfor dette fagfeltet nasjonalt og internasjonalt. Jeg er derfor svært glad for at Runar nå kommer til oss, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun legger til at Karlsen vil fortsette som Norges representant i det Europeiske politinettverket ROADPOL. 

Steven Hasseldal mener selv at beordringen er en god løsning.

- Jeg forstår at situasjonen rundt meg og mitt privatliv har skapt uro og usikkerhet i Øst politidistrikt. Av hensyn til politidistriktet mener jeg derfor at beordringen er den beste løsningen for alle parter, sier Steven Hasseldal, i en pressemelding. 

Han legger til at han kjenner UPs ansvarsområder godt fra tiden som distriktssjef for UP i Agder, og at han gleder seg til å ta fatt på oppgavene som fungerende UP-sjef.

Ida Melbo Øystese fortsetter som konstituert politimester i Øst i de neste seks månedene.

LES OGSÅ: Politimesteren beordret flyttet

Powered by Labrador CMS