Justisminister Emilie Enger Mehl.

Nytt budsjettforslag: Bevilger 200 millioner ekstra til politiet

Den nye regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner til styrket kriminalitetsbekjempelse, forebygging og etterforskning.

Publisert Sist oppdatert

I dag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram den nye regjeringens budsjettforslag. Her bevilger de 200 millioner kroner ekstra til en satsning på politiet, som skal legge til rette for styrket kriminalitetsbekjempelse, bedre forebygging og etterforskning.

– Vi må klare å snu pengestrømmene så de i størst mulig grad ender i politikraft rundt omkring i landet. Da må vi se på byråkratiet og bruken av konsulenter og kommunikasjonsrådgivere, hvor pengebruken har økt veldig under Erna Solbergs regjering, sier justisminister Emilie Enger Mehl til VG.

I budsjettforslaget står det at «tiltak som styrket grunnbemanning, dialog med kommunene om lokale tiltak og ansettelse av sivil kompetanse kan legge til rette for et mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi. Regjeringen vil styrke innsatsen mot organisert, digital og annen alvorlig kriminalitet, herunder gjengkriminalitet, samt vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. I 2022 skal det igangsettes dialog om opprettelse av tjenestesteder i kommuner og politidistrikt hvor det er et lokalt ønske om det, eller hvor geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier at tilstedeværelsen bør styrkes».

– Vi prioriterer 200 millioner kroner til politiet, som skal øke bemanning og lokal tilstedeværelse. Det handler om at vi har hatt sentralisering fra den forrige regjeringen i åtte år nå, derfor er det viktig for meg å snu den nedbyggingen som har vært av lokalpolitiet i hele landet, sier Mehl.

Satsingen kommer i tillegg til forslag fra Solberg-regjeringen om 68,2 millionene til 55 nye politistillinger for å opprettholde politidekningsgraden i tråd med befolkningsutviklingen.

Justismuseet

Regjeringen reduserer også bevilgningen til bruk av konsulenttjenester. De foreslår å redusere denne bevilgningen til politiet med 1 million kroner.

På grunn av økte utgifter til drift av Justismuseet tas det 400 000 kroner fra driftsbudsjettet til politiet, som flyttes til Justismuseet.

Regjeringen bevilger også penger til en tilskuddsordning for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon og for å støtte ofre for menneskehandel. I statsbudsjettet som den forrige regjeringen la fram i oktober ble det foreslått å la de tidligere øremerkede midlene som går til ROSA-prosjektet inngå i den søkbare tilskuddsordningen. Den nye regjeringen foreslår at til sammen 4,9 millioner kroner øremerkes til ROSA-prosjektet og hjelpetelefonen for menneskehandel i 2022.

- Gledelig

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier i en pressemelding at forebygging av kriminalitet og et politi med god lokalkunnskap er avgjørende for politiets oppgaveløsning.

- I 2020 og 2021 har fokus vært på å øke politibemanningen. Arbeidet med å øke den lokale tilstedeværelsen må fortsette i årene som kommer, og det er derfor gledelig å se at det foreslås bevilget mer penger til dette neste år, sier Bjørnland.

Regjeringen vil i 2022 starte planleggingen av å opprette 20 nye tjenestesteder i kommuner og politidistrikt hvor det er et lokalt ønske om det, eller hvor geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier at tilstedeværelse bør styrkes.

-Dette er en satsning regjeringen ønsker skal ha prioritet, og vi vil starte arbeidet med en gang de endelige budsjettrammene er vedtatt. Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Når folk er på internett, så må de også kunne komme i kontakt med politiet der. Innbyggerne ønsker å kunne løse flere oppgaver knyttet til politiets tjenester på nett - og dette skal vi også tilrettelegge for i større grad fremover, sier Bjørnland.

- Små justeringer

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre, mener den nye regjeringen ikke legger opp til noen store endringer fra den politikken Erna Solbergs regjering hadde på politifeltet.

- De store løftene fra valgkampen er blitt små justeringer av den politikken Høyre har ført i regjering. I åtte år har de hamret løs mot justispolitikken vi førte. Så kommer de med sitt første budsjett, og så er det nesten ingen endring på noen ting. Det må sikkert være pinlig for dem, sier Stensland.

- De øker riktignok budsjettet til politiet med 200 millioner, men samtidig har de sagt at de skal ha 20 nye tjenestesteder. Jeg frykter at disse pengene vil gå til politikontorer og ikke til politifolk, sier han.

Steinsland legger til at han mener det er viktig at politiet er bedre rustet til å håndtere krevende situasjoner skyteepisodene i Oslo, og at de må ha ressurser til å jobbe mot de kriminelle nettverkene.

- Jeg er veldig spent på hvor stor andelen som vil gå til bekjempelse av kriminalitetsutviklingen vil være, særlig når det gjelder voldskriminalitet i Oslo Øst. Vi ser at politiet trenger en styrket innsats mot organisert kriminalitet, sier Stensland.

Powered by Labrador CMS