PANELDEBATT: PF-leder Sigve Bolstad, justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap), debattleder Trude Teige og justisminister Monica Mæland (H) debatterer under Arendalsuka.

– Hvis vi legger meningsmålingene til grunn, lukter det regjeringsskifte

Uansett utfall av Stortingsvalget, har Politiets Fellesforbund store forventninger til justispolitikken de neste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

Etter åtte år med borgerlig regjering, er det store spørsmålet i forkant av Stortingsvalget om Høyre-leder Erna Solberg klarer å overbevise velgerne om at hun er den rette til å lede landet i nye fire år – eller om det blir en ny statsminister fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet.

For Politiets Fellesforbund (PF) har det gjennom valgkampen vært viktig å overbevise politikere fra begge leirer om viktigheten av å ha kriminalpolitikken høyt på dagsorden og å jobbe for et trygt og godt samfunn.

– Det er noe vi ikke må ta for gitt, understreker PF-leder Sigve Bolstad.

– Vi er opptatt av nærheten politiet har til befolkningen, og at politiet skal være trygghetsskapende. Det handler om å være tett på og ha en god dialog. Befolkningen skal kunne være stolte av politiet vårt, fortsetter han.

– Nærhet er viktig

Bolstad snakker med Politiforum dagen etter at en delegasjon fra PF returnerte fra Arendalsuka. PF-lederen trekker en parallell fra nærpolitiet til menneskemøtene i Arendal.

– Det mest brukte uttrykket her nede var «Hyggelig å treffes igjen!». Det vi opplevde i Arendal er det samme vi ønsker med politireformen; at også politiet kan møte befolkningen på samme måte. Jeg tror ikke noen ville erstattet den opplevelsen det var å møtes fysisk i Arendal med digitale møter, for å si det slik. Dette er viktig for oss, forklarer han.

For PF er Arendalsuka et sted for kontaktetablering og uformell dialog med beslutningstakere og politikere, blant annet gjennom en egen debatt fagforeningen arrangerte – hvor både assisterende politidirektør Håkon Skulstad, justisminister Monica Mæland (H) og justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) stilte.

– PFs tilstedeværelse og debatt under Arendalsuka er veldig viktig. Vi er veldig glade for at de vi inviterer alltid stiller opp til debatt, men samtidig skjedde det også mye både før og etter debatten. I mylderet i Arendal er det mange gode debatter og møter med folk. Tilstedeværelsen er viktig i form av at det er lobbyvirksomhet med uformelle samtaler, sier Bolstad.

– Hvordan har PF jobbet opp mot politikerne før valget?

– PF ønsker å ha dialog med samtlige partier. Vi inviterer bredt til våre arrangementer. Vi har jobbet fram en programpakke med seks punkter, og i forbindelse med den har vi hatt en rekke møter og mye dialog med partiene, i tillegg til at vi har etablert samarbeid og dialog med vernetjenesten og POD, svarer Bolstad.

Blant det fagforeningen har lobbet for, er viktigheten av å få på plass etterforskningsløftet og å opprettholde politiprofesjonen.

– Politiutdanningen skal være grunnmuren og plattformen i politiet. Norge har verdens beste politiutdanning, og det er en sterk verdi i den politiutdanningen vi har. Samtidig trenger vi selvfølgelig også komplementær spisskompetanse og annen sivil kompetanse. Videre er særaldersgrensen og trepartssamarbeidet viktig for PF, sier Bolstad.

– Har du gjort deg noen tanker om utfallet av valget?

– Hvis vi legger meningsmålingene til grunn, lukter det regjeringsskifte. Så ser vi jo at målingene endrer seg, noe som kan endre konstellasjonen. PF kommer uansett til å forholde seg til det demokratiske valget, svarer han.

– Løfter kan brytes

De to sannsynlige regjeringsalternativene etter Stortingsvalget 13. september er en Høyre-styrt regjering eller en regjering med Ap/SP i førersetet. På spørsmål om hvilke forventninger PF-lederen har til de to aktuelle regjeringsalternativene, svarer han dette:

– La oss si at vi fortsetter med en borgerlig regjering. Rett skal være rett: De har gjort en del gode grep gjennom regjeringsperioden. Bevilgningene har økt og det har blitt flere ansatte. På to per 1000-målet har Mæland vært veldig tydelig, og det er viktig å få fram det også.

Bolstad sier at det regjeringen har sagt de skal levere på, det har de faktisk også levert på.

– Om regjeringen fortsetter som i dag, forventer vi at de fortsetter å satse på politiet; at de følger det de selv har sagt i politimeldingen knyttet til å ta hele landet i bruk langt sterkere enn i dag. Og at de også tar partssamarbeidet mer på alvor enn de har gjort i regjeringsperioden, med særalderssaken som et begredelig eksempel, fortsetter han.

Dersom det blir regjeringsskifte, sier Bolstad at opposisjonspartiene vil få mye å leve opp til.

– Særlig med tanke på å styrke politiet. Noen ting har de lovet å reversere, som vedtak knyttet til særaldersgrense og stillingskoder. Jeg forventer at de følger opp dette dersom de får regjeringsmakt. Dette gjelder også det som går på nærheten til politiet. Vi mener det har blitt for mye sentralisering, og at man ikke tar landet i bruk. Der PF ser og forventer en endring, er på dette med å ta landet i bruk, og ressurssette distriktene tyngre. Ingen er uenige i at man skal styrke innsatsen mot seksuelle overgrep mot barn eller satse på beredskapssenteret, men forskjellen er kanskje synet på hvordan man skal styrke politiet i hele landet. Her ser vi at de borgerlige taper terreng, spesielt i nord, sier Bolstad.

– Har du noen oppfordring til PF-medlemmene i forkant av valget?

– Jeg ønsker meg samfunnsengasjerte og oppdaterte politiansatte. At de stemmer på det partiet de mener vil norsk politi best, og det partiet de tror og mener faktisk vil gi et best mulig politi. Jeg sier tror, for en lovnad er en lovnad, og den kan brytes. Det har skjedd før, svarer han.

LES OGSÅ: - Det går ikke an å komme utenom at det var et sterkt behov for en politireform

Powered by Labrador CMS