SAMMENSLÅING: Politihøgskolen kan bli slått sammen med Kriminalomsorgens høgskole og utdaningssenter. (Foto: Politiforum)
SAMMENSLÅING: Politihøgskolen kan bli slått sammen med Kriminalomsorgens høgskole og utdaningssenter. (Foto: Politiforum)

Sammenslåing av Politihøgskolen og KRUS:

Senterpartiet ut mot sammenslåing: - Jeg er alvorlig bekymret

- Man gjør ikke en utdanning bedre ved å sause den sammen med en annen utdanning som er annerledes organisert, og som har en annen tradisjon og kultur, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Publisert

- Jeg er alvorlig bekymret for prosessen som er satt i gang med sammenslåing av Politihøgskolen og KRUS. Det kommer klare motforestillinger fra både tillitsvalgte, fagpersoner og andre. Dette må vi lytte til, sier stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp). 

Som Politiforum skrev i august, konkluderte rapporten som skulle vurdere en sammenslåing av Politihøgskolen og KRUS (Kriminalomsorgens kurs og utdanningssenter), med å anbefale at utdanningsinstitusjonene slås sammen. Både Politiets Fellesforbund og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er kritiske til en sammenslåing. 

Gjelsvik og Senterpartiet deler bekymringen. 

- Den norske politiutdanningen er anerkjent internasjonalt. Man gjør ikke en utdanning bedre ved å sause den sammen med en annen utdanning som er annerledes organisert, og som har en annen tradisjon og kultur, sier Gjelsvik. 

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

LES OGSÅ: Rapport: Anbefaler å slå sammen PHS og KRUS

Forhåndsbestemt?

16. september sendte Sigbjørn Gjelsvik skriftlig spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp), om hvorfor arbeidsgruppene som skulle vurdere fremtiden til Politihøgskolen og KRUS, ikke også ble gitt i mandat å vurdere andre alternativer enn sammenslåing, for å styrke disse fagmiljøene? 

Gjelsvik stilte også disse spørsmålene: Mener statsråden at tidsfristen utvalgene fikk til å gjennomføre arbeidet sitt ga rom for annet enn ren sandpåstrøing av en forhåndsbestemt konklusjon? Og vil statsråden stanse prosessen knyttet til sammenslåing av PHS og KRUS, med bakgrunn i den kraftige faglige motstanden som forslaget har blitt møtt med? 

Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund, har tidligere uttalt at de mener utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt. 

- Man startet med å se på om man skal slå sammen PHS og KRUS. Men vi mener man heller burde startet med å spørre seg: Hvis PHS skal slås sammen med noen, hvem skulle det vært? sa hun. 

Også Asle Aase, forbundsleder for Norsk fengsels- og friomsorgsforbund har tidligere uttalt til Politiforum at han mener utredningene av sammenslåingen har skjedd altfor raskt. 

- Dette er hastverksarbeid. De som har jobbet med det har jobbet godt med det, men det har vært ekstremt korte frister. Da må man stille seg spørsmålet om vi har sett alle sidene her, uttalte Aase. 

Ifølge Khrono hadde arbeidsgruppen under seks uker på å levere rapport fra de startet arbeidet. 

- Det som ligger i løypa her er jo et eksperiment, hvor man legger utdanningen innenfor både politi og kriminalomsorg i potten. Så vidt jeg kjenner til har man ikke samlet disse utdanningsinstitusjonene i andre land, sier Sigbjørn Gjelsvik. 

LES OGSÅ: - Er redd politifolk og fengselsbetjenter får en felles kultur

Kallmyr: - Ingen beslutninger er tatt

I et brev datert 28. januar i år, ga Justis- og beredskapsdepartementet i oppdrag til Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet å utrede en mulig sammenslåing av de to utdanningsinstitusjonene. Den endelige fristen for utredningen var 1. juni. 

Mandag kom justisministeren med svar på Gjelsviks spørsmål.

I svaret viser Kallmyr til at utredningen av sammenslåingen, som departementet mottok, bestod av to delrapporter. 

- Departementet så at fristen for å levere på oppdraget hadde vært kort, og vi ba derfor direktoratene i brev av 26. juni om å foreta en høringsrunde, slik at merknader og innspill fra de berørte i saken kan inngå i departementets vurdering av saken videre. Høringsfristen er satt til 30. oktober 2019, skriver han. 

- Ingen beslutninger er tatt, og jeg vil lytte til alle faglige råd før jeg tar stilling til hvordan saken skal håndteres videre, legger Kallmyr til. 

- Svarer ikke på spørsmålene

Gjelsvik mener svaret fra justisministeren i realiteten ikke er et reelt svar på spørsmålene han stilte. 

- Svaret fra justisministeren er ikke i nærheten av å svare på de spørsmålene jeg stiller. Det eneste han gir et delvis svar på, er det som går på tidsaspektet i prosessen. Men spørsmålet som går på formålet med prosessen er han ikke inne på i det hele tatt, sier han. 

- Min klare opplevelse er at vi har en statsråd og en regjering som har et ideologisk prosjekt om stadig mer sentralisering og stordrift, som man ikke kan begrunne faglig, sier Gjelsvik. 

- Det pekes på at Politihøgskolen er en liten høgskole, og at den er sårbar alene? 

- Det er det de sier i enhver sammenheng. Mantraet er at man må ha robuste fagmiljøer. Men det de må ta utgangspunkt i er hvordan det fungerer i dag, og hva som kan gjøres bedre for å løse samfunnsoppdraget. Hvorvidt utdanningen og fagmiljøet er stort eller lite er av mindre betydning, sier han. 

Powered by Labrador CMS