Her danser politiet på skumparty. Men for ungdomshuset ligger det alvor bak de artige dansetrinnene.


Publisert

Da ungdomshuset Napern i Sandefjord denne uka markerte at høsten var i gang, gjorde de det ved å arrangere skumparty. I skummet danset 120 ungdommer – og to politifolk!

– Ja, er ikke dette moro? Jeg har vært miljøarbeider på skole og bytta jobb for tre år siden. Det er utrolig betryggende å ha tilgang på politifolkene utenfor kontortid, sier en blid ungdomskoordinator og sjef for ungdomshuset, Jarle Hem.

– Vi danser for å vise at politiet ikke er noe farlig. Det er viktig å knytte relasjoner og by litt på seg selv. Vi vil vise at vi ikke er noe høyere på strå enn det andre er, sier Espen Molland, som jobber på Sandefjord politistasjon og som slo seg løs i skummet sammen med kollegaen Trude.

Molland mener det er viktig at ungdommene ser at politiet kan delta i mindre høytidelige sammenhenger.

– Vi pleier å være på ungdomshuset ganske ofte, rundt en gang i uka. Første gang jeg kom dit forsvant alle med én gang, men nå veit de hvem vi er og spør hvordan det går. Ungdommene føler det er blitt tryggere å prate med politiet. Den relasjonen er utrolig viktig for ungdommene, spesielt de som har det tungt i hverdagen. De må se at vi er mennesker. Og for politiet er det viktig å kunne jobbe med ungdommen i fredstid, sånn at vi kan legge ballen død før det skjer ting, sier politimann Molland om ungdomshuset, som samler ungdom til blant annet graffiti, musikk og teater.

 Espen Molland i politiet i Sandefjord.
 Espen Molland i politiet i Sandefjord.

– Det er viktig at politiet støtter opp om slike tiltak, sier han.

Å opprette ungdomshuset var politiets forslag

For de ansatte på ungdomshuset ligger det imidlertid en usikkerhet gjemt i skummet politi og ungdom danset i denne uka. Politiforum skrev i sommer at Ungdomsgruppa i Sandefjord, som i flere år har forebygget mot kriminalitet, radikalisering og rus, nå har blitt lagt ned. Oppgavene overføres i stedet til vanlige patruljer. 

– Vi er jo redd for at den tette oppfølginga forsvinner framover. Vi vet ennå ikke hvordan forebygginga skal løses framover, sier Jarle Hem ved ungdomshuset.

Det var faktisk Ungdomsgruppa i politiet som først foreslo å opprette ungdomshuset i Sandefjord, forteller han. Etter kriminalitet ved torget og at ungdommen samlet seg på McDonald's og kjøpesenter, initierte det forebyggende politiet at kommunen opprettet ungdomshuset Napern.

Jarle Hem, ungdomskoordinator i Sandefjord og ved ungdomshuset Napern.
Jarle Hem, ungdomskoordinator i Sandefjord og ved ungdomshuset Napern.

– Nå har vi hatt 12.000 besøkende på de to-tre årene vi har holdt det gående, og det sier noe om behovet. Nå har vi nesten ikke kontakt med vektere på torget eller McDonald's lenger. I stedet reklameres det på senteret for hva som skjer på ungdomshuset. Ungdomsgruppa sydde sammen noe som var veldig godt for oss, forteller Hem.

Tilstedeværelse utenfor arbeidstid har vært en nøkkel.

– Det er dette som er nærpoliti for meg. Politiet har kommet i uniform og tatt en kopp kaffe. De har stilt opp på selfies foran politibiler. Og de svarer på spørsmål. Ungdom lurer på ting om politiet, og det bryter ned det litt skumle skillet som kan oppstå mellom ungdom og politi, mener Hem.