DEBATTINNLEGG

Riksadvokat, du må gjøre det mulig for politiet å avsløre narkotikabruk blant unge!

Hei, riksadvokat, Jørn Sigurd Maurud! Jeg tror det er på tide at du får vite litt om konsekvensene av brevet du i vår sendte ut til alle politidistriktene i Norge. I Stavanger har vi tilsynelatende nesten ingen unge som misbruker narkotika lenger. Hadde det bare vært sant.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Faktum er at Riksadvokatens brev har ført til at politiet i vår by ikke lenger føler de kan kontrollere om unge mennesker er ruset eller har ulovlige rusmidler på seg. Nylig var jeg ute en lørdagskveld med en patrulje fra forebyggende avdeling i Sør-Vest politidistrikt. Da fikk jeg vite at politiet så langt i 2022 bare har anmeldt åtte unge mennesker for bruk av narkotika. Går vi tilbake til 2018 var det samme tallet for hele året 96 anmeldelser.

Alle skjønner at nedgangen ikke skyldes at ungdommene våre bruker så mye mindre narkotika enn for fire år siden. At anmeldelsestallet er så lavt skyldes rett og slett at politiet ikke lenger føler de kan sjekke rusede personer på samme måte som før. Både politijurister og patruljene ute på gata har blitt usikre på hvor grensen for ransaking og reaksjon skal gå. De er redde for å gjøre feil.

Risikoen for å bli tatt er liten

Resultatet er at det skal mye mer til før det får noen konsekvenser for unge mennesker å krysse grensen for å prøve ut ulovlige rusmidler. At risikoen for å bli oppdaget blir så mye mindre, kan også gjøre det vanskeligere å si nei for ungdommer som egentlig ikke har så lyst til å teste ut illegal rus.

Jeg er selvsagt klar over, riksadvokat, at ditt brev hadde utgangspunkt i tre avgjørelser fra Høyesterett fra april i år. Selv om Erna Solberg og hennes regjering gikk på en smell da de ville ha en generell avkriminalisering av narkotika til eget bruk, var det tverrpolitisk enighet om at det har lite for seg å straffe tungt rusavhengige for slike overtredelser. Signalene fra den politiske debatten førte derfor til at Høyesterett gjennomførte en betydelig nedjustering av strafferettslige reaksjoner i saker som gjelder egen bruk av narkotika.

Og det synes jeg er en god utvikling når det gjelder dem som allerede har havnet i tung rusavhengighet. Samfunnet skal hjelpe, og ikke straffe, mennesker som allerede har tatt steget inn i en verden det er svært vanskelig å komme ut av.

Oppfølgingen glipper

Problemet er at for etaten som skal håndheve lovverket, riksadvokat, har det som følge av ditt brev i etterkant oppstått en usikkerhet for når politiet i det hele tatt kan undersøke om påvirkede personer er i besittelse av illegale rusmidler. Dermed oppdager vi heller ikke spenningssøkende ungdommer som kan være på vei inn i narkotikaavhengighet.

Slik mister vi muligheten til å følge dem opp, for eksempel i form av pålagte, forebyggende samtaler med politi og øvrig hjelpeapparat. En direkte konsekvens her i Stavanger er for eksempel at den nyopprettede Rådgivende enhet for russaker ikke får inn saker til behandling fordi det ikke lenger er unge som blir avslørt med narkotika.

Det er rett og slett ganske skremmende. Særlig når vi vet at aldri har vært lettere for ungdommen å få tak i rusmidler. Det eneste de trenger å gjøre er å finne en «plug» på Snapchat som omsetter både alkohol og narkotiske stoffer til mindreårige.

Allerede i 2021 slo sykehuset i Stavanger alarm etter å ha sett flere tilfeller av overdoser og selvmord knyttet til rus blant unge. Det var ikke snakk om de «sårbare i samfunnet». De færreste hadde ikke tidligere vært i kontakt med hjelpeapparatet. De hadde akkurat begynt å eksperimentere.

LES OGSÅ: Ny rapport: Politifolk vegrer seg for å ransake

Sårbare for rusproblemer

Så riksadvokat, det er kjempefint at domstolene og påtalemyndigheten ikke lenger finner det riktig å straffe de tunge rusavhengige. Solidariteten vår skal ligge hos de svakeste i samfunnet. Men når det gjelder 13- og 14-åringer bør vi vel være forpliktet til å hjelpe dem å unngå å havne i en slik situasjon?

Jeg tror ikke vi er uenige om at ungdomstiden er en særlig sårbar periode, også i forhold til å utvikle rusproblemer. Så hvilken hjelp skal vi som samfunn gi de unge? Skal vi lage et sett av regler som er så vanskelige for politiet å forholde seg til at det letteste blir å lukke øynene for ikke å gjøre feil? Tallene fra Stavanger viser i hvert fall at statistikken blir penere. På sikt blir imidlertid ikke resultatet av en strategi der samfunnet stikker hodet i sanden nødvendigvis så bra.

Jeg tror det er helt nødvendig, riksadvokat, at du kommer med en klargjøring av regelverket slik at politiet, både i Stavanger og resten av landet, får tilbake muligheten til å avdekke rusbruk blant unge.

Håper å høre fra deg.

LES OGSÅ: Denne delstaten har legalisert cannabis – nå advarer Colorado-politiet Norge

Dette leserinnlegget ble først publisert i Stavanger Aftenblad.

Powered by Labrador CMS