I morgen fremmer Rødt forslag i Stortinget om at politifolk som har vært i utenlandsoperasjoner skal få samme rett på erstatning for psykiske senskader som personell for Forsvaret får. Bildet er et illustrasjonsfoto.

– Det er uakseptabelt at veteraner med traumer også utsettes for urettferdig behandling av staten

Rødt ber Stortinget sikre at politifolk i utenlandsoperasjoner får erstatning for psykiske skader.

Publisert Sist oppdatert

– Sammen med veteranmiljøet og veteranorganisasjonene fra Forsvaret har vi i flere år kjempet og oppnådd viktige seire for rettferdige erstatningsordninger for veteraner som skades under krigføring i utlandet. Men vi vet at mange av de samme problemene gjelder politifolk som deltar i utenlandsoperasjoner, og nå tar vi kampen for deres rettigheter til Stortinget, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

I morgen fremmer de et forslag om dette i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen sikre at norsk politipersonell som deltar i internasjonale operasjoner får tilsvarende rett på erstatning for psykiske senskader som personell fra Forsvaret som deltar i internasjonale operasjoner.»

Moxnes forteller at personer som har slike psykologiske senskader ofte nektes erstatning for dette.

– Vi vet at psykiske senskader fra utenlandsoperasjoner er langt vanligere enn mange tror, og at de som sliter med slike skader også er de som oftest nektes rettmessig erstatning, ikke minst fordi skadene ofte slår ut mange år etter avsluttet tjeneste. Dermed blir det også vanskeligere å bevise sammenheng mellom hendelser i tjeneste og de psykiske skadene, sier Moxnes.

– Vi i Stortinget må følge opp

Han legger til at selv om Rødt er imot deltakelse i USA og NATOs kriger, er de helt tydelige på at når staten sender norske styrker til utlandet, har staten en plikt til å ivareta rettighetene til dem som kommer skadet tilbake. Han mener denne plikten gjelder uansett om veteranen har tjenestegjort i Forsvaret eller i politiet.

– Det er uakseptabelt at veteraner med traumer og psykiske belastningsskader også skal utsettes for urettferdig behandling av staten og nektes erstatning når de kommer hjem, sier Moxnes.

– Politiets Fellesforbund har gjort en viktig jobb med å påpeke manglende oppfølging av psykisk skadde veteraner med politibakgrunn. Da mener vi Stortinget må følge opp og sikre at politifolk som deltar i utenlandsoperasjoner i det minste får tilsvarende rettigheter som militært personell, sier han.

Moxnes mener det er viktig at når staten bruker mye penger på å sende politifolk ut, må de også ta vare på dem når de har kommet hjem.

– Den politiske eliten i Norge er ofte veldig sjenerøs med fellesskapets penger, og å sende norske styrker ut når USA ber om norsk deltakelse i kriger i utlandet, men blir veldig gjerrige når de som er sendt ut kommer skadde hjem og ber om erstatning og oppfølging. Den bruk og kastmentaliteten må vi bli kvitt, sånn at veteraner med skader fra utenlandsoperasjoner sikres en verdig oppfølging og rettmessig erstatning, sier Moxnes.

Fysiske og psykiske skader

Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, mener politiet må få de samme rettighetene som Forsvaret knyttet til psykiske skader.

- Vi har arbeidet opp mot politiske beslutningstakere siden 2018 for å styrke politiveteranenes rettigheter innenfor yrkesskadedekning. Flere av våre medlemmer har vært eksponert for livstruende og traumatiske opplevelser i krigssoner og krigslignende soner. Andre har fått sin helse truet på grunn av klimatiske utfordringer og alvorlige sykdommer. Forsvaret har gjennom flere helseundersøkelser kartlagt hvilke fysiske og psykiske skader som kan oppstå hos sine mannskaper som følge av internasjonal tjeneste. Politiets Fellesforbund mener det er på høy tid at en tilsvarende helseundersøkelse også gjennomføres blant politipersonell, sier Verdal.

Hun legger til at de er svært glade for forslaget.

– Vi håper at et flertall i Stortinget er enige med partiet Rødt og sikrer at også politiveteraner med skader fra utenlandsoperasjoner får en verdig oppfølging og rettmessig erstatning, sier Verdal.

Powered by Labrador CMS