Medlemmene av Justiskomiteen i Stortinget fikk innspill fra en rekke høringsinnstanser i forbindelse med behandlingen av politimeldingen, som regjeringen la fram i juni.

Ut mot forslaget om å utrede UP: - Dette forslaget er både uklokt og meningsløst

Regjeringens forslag om å la private bistå med politioppgaver, og forslaget om å utrede UPs fremtid fikk krass kritikk under høringen om politimeldingen.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det holdt høring på Stortinget i forbindelse med politimeldingen, som regjeringen la fram i juni. Den skal stake ut kursen for norsk politi framover.

Blant punktene som ble diskutert var regjeringens forslag om å åpne for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, for eksempel «ved igjen å åpne for at andre kan utføre transport av varetektsinnsatte».

Dette forslaget ble kritisert både av Politiets Fellesforbund, Parat Politiet og Norsk Tjenestemannslag.

LES OGSÅ: Dette er hovedtrekkene i politimeldingen

- Viktig at maktmonopolet blir i politiet

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sa at de er imot at andre enn politiet skal utføre politioppgaver.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

- Dette går på maktutøvelsen overfor innbyggerne. Den bør tillegges politiet, og vi stiller oss negative til at andre etater eller private kan bistå politiet i utførelsen av transport av varetektsinnsatte. Vi kan bruke sivil kompetanse, men ikke outsorurce. Politiets maktmonopol må ikke røres, sier Sigve Bolstad, til politikerne i Justiskomiteen.

Den samme beskjeden kom fra Norsk Tjenestemannslag.

- Det er mange ting som kan påvirke innbyggernes tillit til politiet, men en ting vi vil nevne spesielt er at det er viktig at maktmonopolet blir i politiet, og ikke privatiseres. Bruk av makt skal ikke outsorurces til private aktører, sier Kjersti Barsok, forbundsleder for Norsk Tjenestemannslag.

Terje Skaarud, leder i NTL Politiet, pekte også på at de mener det er en bedre løsning om arrestforvarerne i politiet, som har disse oppgavene som sine primæroppgaver, utfører står for transporten av varetektsinnsatte.

Einar Kaldhol, hovedtillitsvalgt i Parat Politiet, var tydelig på at de mener politiet skal beholde de arbeidsoppgavene de har.

- Det gjelder både oppgaver som tenkes sendt til andre etater eller til private. Vi ønsker at arresten og fangetransport skal utføres av politiet, og mener privatisering kun vil føre til store regninger fordi dette er en tjeneste hvor behovene endres stadig, sier Kaldhol.

LES OGSÅ: Politimeldingen: Vil utvide lagringstiden for IP-adresser

Vil beholde UP

Flere aktører i høringen reagerte også på at regjeringen skriver i Politimeldingen at de ønsker at Politidirektoratet og Statens Vegvesen skal gjøre en utredning av Utrykningspolitiets (UP) oppgaver og ressurser.

- Norge har den beste trafikksikkerheten i verden, blant annet på grunn av UPs arbeid. Derfor er vi opptatt av at det blir ivaretatt i det viktige arbeidet med stortingsmeldingen, sier Sigve Bolstad, i Politiets Fellesforbund.

Organisasjonene Personskadeforbundet Ltn, Ma- Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk var alle klare på at de frykter at regjeringens forslag vil føre til at Utrykningspolitiet legges ned.

Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet Ltn, pekte også på at Norge er best i verden på trafikksikkerhet.

- Å forebygge ulykker og skader er kanskje noe av det mest kostnadseffektive vi kan gjøre. Når det gjelder veisektoren står nullvisjonen helt sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet, og det fokuseres på tiltak knyttet til veimiljø, kjøretøy og fører. Utrykningspolitiet spiller en svært viktig rolle innenfor alle disse områdene, sier han.

Han legger til at det i lang tid har vist seg at intensiv og målrettet kontrollinnsats av UP er et viktig og effektivt virkemiddel for å få fjernet farlige førere og kjøretøy fra trafikken.

- I tillegg har UPs rolle og tilstedeværelse i trafikken en fartsreduserende effekt og dermed også en ulykkesreduserende effekt, sier Oretorp.

- Slik vi tolker politimeldingen ligger det en klar føring om at man ønsker å legge ned UP, og overføre oppgavene og ressursene til politidistriktene. Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv mener vi det er en dårlig ide. Vi mener også at det er i strid med nullvisjonen, sier han.

LES OGSÅ: UPs mange besøk av nedleggingsspøkelset

- Uklokt forslag

Også Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, gikk hardt ut mot forslaget.

- Trygg Trafikk mener dette forslaget er både uklokt og meningsløst. Vi ser ingen grunn til at det skal brukes tid og ressurser på en slik vurdering, der svaret er gitt på forhånd. Vi skulle gjerne sett at utredningen ble skrinlagt. Hvis det ikke er mulig håper vi komiteen vil bidra til at prosessen blir bred, grundig og transparent, og at nullvisjonen settes høyt, sier han.

Han legger til at de er helt uenige i at større politidistrikt er bedre rustet til å overta trafikksikkerhetsoppgavene. Han tror ikke dette vil bli prioritert blant alle oppgavene som finnes i et politidistrikt.

- Hvis man står i en krevende prioriteringsskvis vil trafikkontroll langs veien komme langt ned på listen, sier han, og la til at Norge trenger politi på veiene.

Anne Beate Budalen, rådgiver for trafikksikkerhet i Ma - Rusfri Trafikk, trakk også fram at man i Sverige rapporteres at det omtrent ikke gjennomføres trafikkontroller på sommertid etter at de omorganiserte.

- Det viser seg at nå gjennomføres de fleste trafikkontroller kun noen få kilometer fra politistasjonen. Man kjører maks ti-femten minutter og hoveddelen av ruskontrollene blir ikke utført på steder og tidspunkter der risikoen for ruskjøring er høyest. Det betyr at de ikke gjennomfører kontroller i helgene, selv om alle vet at det er da det meste av ruskjøring skjer, sier hun.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i Ma- Rusfri Trafikk, pekte også på at politidistriktene er presset på ressurser.

- Det er sannsynlig at dersom UP legges til distriktene vil trafikkontrollinnsatsen minst halveres. Opprettholdelsen eller helst styrking av politiets trafikksikkerhetsarbeid er helt essensielt for å nå nullvisjonen, sier hun.

Powered by Labrador CMS