Det tar lenger tid for nyutdannede å få jobb

Siden 2015 har andelen nyutdannede som er i jobb i tredje kvartal det året de ble uteksaminert, sunket fra 72,5 prosent til 20,1 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Politidirektoratet viser at 124 nyutdannede som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i år, var i jobb i en politistilling per 30. september 2020. Dette utgjør 19,2 prosent av politistudentene som ble uteksaminert i år. Kun ni av disse var ansatt i en fast stilling.

Andel nyutdannede med jobb i politiet

Andel nyutdannede med jobb i politiet per 30. september, samme år som de ble uteksaminert fra Politihøgskolen.

  • 2020: Totalt 20,1 prosent har jobb i politiet per 30. september 2020.
  • 2019: Totalt 30,5 prosent av 2019-kullet har jobb i politiet per 30. september 2019.
  • 2018: 37,2 prosent av 2018-kullet har jobb i politiet per 30. september 2018.
  • 2017: 49,4 prosent av 2017-kullet har jobb i politiet per 30. september 2017.
  • 2016: 37,9 prosent av 2016-kullet har jobb i politiet per 30. september 2016.
  • 2015: 72,5 prosent av 2015-kullet har jobb i politiet per 30. september 2015.

Totalt har 142 nyutdannede fra 2020-kullet jobb i politiet per 30. september i år. Det utgjør 20.1 prosent. Hvis vi sammenligner med nyutdannede på samme tidspunkt i fjor var det totalt 30,5 prosent av 2019-kullet som hadde stilling i politiet (207 personer).

På samme tid i 2018 hadde totalt 37,2 prosent av de nyutdannede fra 2018-kullet jobb i politiet (260 personer).

Tallene viser dermed at det tar lenger tid for de nyutdannede før de får en jobb i politiet.

LES OGSÅ: Politistudentene er igjen landets mest fornøyde

Runar Kvernen, pressevakt ved Politihøgskolen, sier til Politiforum at de håper situasjonen endrer seg, etter at tall for hele 2020 blir lagt fram. Etter sommeren ble det satt i gang en storstilt ansettelsesprosess for å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere, og 2. november meldte regjeringen at dette målet var nådd.

- Nyutdannet politi ansettes jo i politietaten etter rammer fra direktoratet og politiske myndigheter. Men Politihøgskolen følger dette tett. Vi har registrert tallene for tredje kvartal. En del ansettelser foretas nå på slutten av dette året, ut fra det vi kjenner til. Etter hva vi forstår vil bildet bli klarere, og trolig mer positivt, når tallene for hele 2020 fremlegges i januar neste år. I utgangspunktet mener Politihøgskolen at flest mulig bør raskest mulig i jobb, og vi håper at situasjonen blir slik fremover, sier Kvernen.

LES OGSÅ: Over halvparten uten politijobb