Politidirektoratet har lyst ut anbudskonkurranse for å evaluere om Politiets Fellestjenester og PIT har fungert etter hensikten.

Politidirektoratet vil evaluere PFT og PIT

Vil vurdere om Politiets Fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT) har fungert som man ønsket. Hva som blir konsekvensen hvis de ikke har det, vil ikke Politidirektoratets direktør spekulere i.

Publisert

Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT) ble etablert i 2014. Siden oppstarten ble det gitt signaler om at det på et tidspunkt skulle gjennomføres en evaluering, for å vurdere om målene ved opprettelsen ble nådd. 

Nå ønsker Politidirektoratet at denne evalueringen skal gjøres. Det kommer fram av en anbudskonkurranse, som er lagt ut på Doffin

Siden PFT og PIT ble opprettet har begge enhetene hatt en stor økning i oppgaver, bemanning og budsjett. Evalueringen skal gjennomføres av en ekstern aktør, for å sikre at den blir objektiv. 

Vurderingen skal være klar 31. desember, og kontrakten har en totalverdi på fire millioner, når moms er trukket fra. Fristen for å levere tilbud på evaluerings-oppdraget var klokken 12.00 i dag.  

Etter det Politiforum kjenner til, skal resultatene av evalueringen brukes i styringsdialogen for 2020. 

Roger Bjerke, direktør for styringsavdelingen i Politidirektoratet, skriver i en e-post til Politiforum at Politiets IKT-tjenester og Politiets fellestjenester, i likhet med resten av etaten, har vært gjennom en enorm utvikling siden oppstarten i 2014. 

- Etter fem års drift er det naturlig at vi nå ser nærmere på om opprettelsen har ført til ønskede resultater, eller om kursen bør justeres. Politidirektoratet har nå lagt ut et anbud på Doffin hvor vi ber om ekstern bistand til å se på dette arbeidet, skriver Bjerke. 

- Hvis evalueringen viser at PFT og PIT ikke har fungert slik som man ønsket, hva kan bli konsekvensen? 

- Det er ikke naturlig for oss å spekulere i hva et eventuelt utfall av evalueringen vil bli, skriver Bjerke. 

LES OGSÅ: Rapport: Anbefaler å slå sammen PHS og KRUS

Powered by Labrador CMS