FOLKEFEST: Det kan bli norsk folkefest når verdens beste syklister kommer til Bergen lørdag 16. september. Få dager før det braker løs er det fortsatt stor uenighet mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet om arbeidslister. Her fra Tour de fjords tidligere i år.
FOLKEFEST: Det kan bli norsk folkefest når verdens beste syklister kommer til Bergen lørdag 16. september. Få dager før det braker løs er det fortsatt stor uenighet mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet om arbeidslister. Her fra Tour de fjords tidligere i år.

Politidirektoratet avviser lovbrudd i forbindelse med sykkel-VM

Få dager før sykkelfesten braker løs må politimester Kaare Songstad i møte med Arbeidstilsynet. Men Politidirektoratet sier de ikke har fått beskjed om konkrete lovbrudd.

I forrige uke skrev Politiforum om politimannen Pål Hybertsen, som er én av flere som er satt opp til å jobbe flere helger på rad, på grunn av sykkelfesten i Bergen.

Politiets Fellesforbund mener det er uakseptabelt med så høy arbeidsbelastning, og har derfor varslet Arbeidstilsynet for brudd på arbeidsmiljøloven. I dag, få dager før startskuddet går i Bergen lørdag 16. september, må politimester i Vest politidistrikt Kaare Songstad møte Arbeidstilsynet.

Frode Aarum, seksjonssjef i Politidirektoratet avviser lovbrudd og mener saken er ryddet opp i. Han sier at bestemmelsene åpner for at politiet kan jobbe flere lørdager i strekk.

– Arbeidslister regulerer arbeidstiden til den enkelte polititjenestemann, og bygger på reglene i arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og ATB-avtalen (arbeidstidsbestemmelsene, journ.anm.). Gjennom ATB er tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver enige om hvordan arbeidstid og kompensasjon skal håndteres i politiet. Regelverket er ikke til hinder for å arbeide flere lørdager i strekk, men begrenser antall søndager på rad. Det er også adgang til å sette opp lister med planlagt overtid, svarer han i en e-post til Politiforum.

MÅ MØTE: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad skal i dag i møte med Arbeidstilsynet.
MÅ MØTE: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad skal i dag i møte med Arbeidstilsynet.

– PF har ikke sagt ifra om konkrete lovbrudd

Det er ventet opp mot 500.000 tilreisende under det ni dager lange mesterskapet. For å ivareta sikkerheten og beredskapen har derfor Politidirektoratet beordret opp mot 1.000 politiansatte fra politidistriktene og Utrykningspolitiet.

Vanlig praksis er frivillig beordring hvor tjenestemenn har meldt seg til innsats.

Det har lenge vært stridigheter mellom Politiets Fellesforbund (PF) og Politidirektoratet (POD) om hvilke regler som skal gjelde når politifolk beordres i tjeneste utenfor hjemdistriktet, og i sommer førte uenigheten til brudd i forhandlingene.

Den siste tida har det vært flere drøftingsmøter mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet.

Men Aarum sier POD ikke har mottatt konkrete henvendelser på arbeidsbelastningen, slik PF hevder. Han sier nå at saken er ryddet opp i.

– Arbeidslistene er drøftet lokalt i Vest politidistrikt. Der har de tillitsvalgte blitt oppfordret til å komme med konkrete tilbakemeldinger dersom listene i sum skulle medføre feil eller for store belastninger for enkeltpersoner. Noen slike konkrete henvendelser har ikke kommet til arbeidsgiver i Vest. Selv med lovlige lister, er arbeidsgiver opptatt av ikke å gjøre belastningen for de ansatte større enn nødvendig. Det har derfor hele tiden vært et uttrykt mål å unngå slike tilfeller som omtales i Politiforum, sier Aarum.

Heller ikke ved sine henvendelser til POD har PF fremmet konkrete tilfeller av det de mener er ulovligheter eller brudd på lov og avtaleverk, hevder han.

 På grunn av oppslaget i Politiforum har vi nå fått muligheten til å fange opp fire tilfeller med unødvendig belastning i helgene som vi tidligere dessverre ikke var kjent med. Selv om de i seg selv ikke var ulovlige, blir disse nå endret slik at helgebelastningen reduseres.

Politimester Kaare Songstad hadde ikke anledning til å svare på Politiforums henvendelse. Han er ferdig i møtet med Arbeidstilsynet i løpet av ettermiddagen.

Powered by Labrador CMS