Problemstillingen med innsyn i politiansattes personalmapper har nå nådd justisdepartementets bord.

Innsyn i personalmapper

POD: «Behov for en mer restriktiv linje»

Politidirektoratet (POD) møtte Justisdepartementet for å diskutere problemstillinger rundt innsyn i politiansattes personalmapper.

Publisert

I april skrev Politiforum om polititjenestemannen «Knut», som opplevde at store deler av personalmappen hans ble utlevert til en privatperson.

Utleveringen skjedde som en følge av et legitimt innsynskrav, og arbeidsgivers tolkning av lovverket tilsa at de måtte utlevere store deler av mappa – inkludert informasjon om hans privatliv og en pågående straffesak han var involvert i.

– Her er det personlige opplysninger om meg, som hvis de kommer på avveie, er ødeleggende for meg, sa Knut.

Redegjorde for departementet

Etter at Politiforum skrev om saken, ble det berammet et møte mellom POD og Justisdepartementets politiavdeling, hvor regelverket som er førende for innsynskrav i personalmapper, skulle diskuteres.

– Politidirektoratet ser behov for en tydeligere grenseoppgang rundt reglene for hva som kan gis ut av informasjon fra ansattes personalmapper, sa Kristine Langkaas, leder for PODs juridiske stab, om bakgrunnen for møtet.

Den 30. mai gikk møtet av stabelen. POD ønsker ikke å stille til intervju i saken, men gir istedenfor en uttalelse gjennom kommunikasjonsavdelingen.

Kristine Langkaas i POD. 

«Direktoratet redegjorde for at vi på bakgrunn av erfaringer med hvordan opplysninger om ansatte har blitt brukt og koblet med annen informasjon, har sett behov for en mer restriktiv linje når det gjelder praktiseringen av unntaksadgangen ved innsynskrav i opplysninger som kan eksponere ansattes personopplysninger», skriver Langkaas i uttalelsen.

«Bør ikke medføre uforholdsmessig eksponering»

Hun understreker videre at «politiet som etat og den enkelte ansatte [må] tåle et kritisk søkelys og være gjenstand for åpenhet og innsyn. Samtidig bør ikke denne retten medføre en uforholdsmessig eksponering av de ansatte eller gå på bekostning av politiets mulighet til å få gjort jobben sin».

POD tok ifølge Langkaas opp både «spørsmål knyttet til tolkning og praktisering av regelverket, og eventuelle behov for regelendringer».

«Direktoratet skal nå vurdere nærmere hvilke oppfølgingstiltak som kan være aktuelle, herunder eventuelle tiltak som retter seg mot etaten eller konkrete innspill til departementet om regelverksendringer», avsluttes uttalelsen.

Justisdepartementet ønsker ikke å gi noen kommentar til Politiforum om møtet, eller svare på spørsmål rundt temaet.

«Vi henviser til PODs svar. Som det går frem av det svaret vil POD komme med innspill til departementet», skriver kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Powered by Labrador CMS