Se PO-tallene fra ditt distrikt

I tabellen over finner du oversikt over PO-tallene i norske politidistrikter.

Publisert

Her kan du lese hva PO-tallene er.

Dette betyr avslutningskodene

Koder som brukes på oppdrag hvor det har vært iverksatt ressurs

 • Bortfalt: Oppdraget har løst seg før politiet kom til stedet.
 • Feil melding: En henvendelse som er gitt i god tro, men som er uriktig. Hvis det avdekkes feil melding før ressurs er satt på oppdraget, brukes koden «Ingen operative tiltak».
 • Ikke utført: Man har måttet omprioritere  ressursen og/eller oppdraget ikke er fullstendig utført.
 • Ordnet på stedet: Politiet har kommet til stedet og håndtert hendelsen. Koden relateres til forholdets art. Eksempel: Ordensforstyrrelse.
 • Uten resultat: Patruljen har vært på stedet, men uten å komme til konklusjon. Ingen ytterligere tiltak. Eksempel: Fant ikke bil som vinglet.
 • Videre oppfølgingstiltak: Hendelsen er håndtert og krever oppfølging av politiet i form av anmeldelse/rapport/undersøkelse osv. Når oppdraget avsluttes før det faktisk er opprettet sak.
 • Utført: Ressurs har håndtert hendelsen, og det kreves ingen videre oppfølging. Eksempel: Trafikkontroll/transport/vakthold.
 • Muntlig pålegg: Oppdraget løst ved å gi muntlig pålegg. Ingen ytterligere oppfølging. Eksempel er bortvisninger. Sak opprettet: Ressurs har håndtert hendelsen. Brukes når sak fysisk er opprettet i BL, og saksnummer er oppgitt i oppdragsloggen.

Koder som brukes på oppdrag hvor det ikke har vært iverksatt ressurs

 • Falsk melding: Melder har bevisst oppgitt uriktig informasjon. Hvis ressurs er satt på oppdraget, skal eksempelvis «muntlig pålegg», «videre oppfølgingstiltak», «uten resultat», «bortfalt» e.l. benyttes.
 • Ingen operative tiltak: A) Politisak, men  uhensiktsmessig å sende ressurs i forhold til  oppdragets art. Eks. gammelt hytteinnbrudd. B) Hendelser som er vurdert til ikke å være en politisak. Som regel prioritet INGEN. Det understrekes at koden ikke skal brukes som erstatning for «Ikke kapasitet».
 • Ikke kapasitet: Hendelsen er vurdert til å være en politisak, men det er ikke hensiktsmessige ressurser til å kunne håndtere den innen rimelig tid. OPS har vurdert at det skal settes ressurs på
  oppdraget, men ressurs er ikke tilgjengelig.
  Hendelsen gis prioritet 3 eller høyere. Benyttes også for lang kjørevei, lang iverksettelsestid eller andre operasjonelle hensyn. Koden brukes også hvor ressurs har vært tildelt oppdraget, men blitt omdisponert, og ingen andre er tilgjengelige.
 • Ordnet internt: Brukes ved administrative
  hendelser, for eksempel stabsoppdrag.
 • Overtatt: Håndteres av andre, eksternt eller internt. Eksempelvis annet distrikt, helse, barnevernsvakt, viltnemd.