BLIR FÆRRE: I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å redusere antall politistudenter til 400, og legger føringer for at nedtrekket skal tas i Oslo. Bildet er tatt under uteksamineringen av tredjeårsstudenter ved PHS i Oslo tidligere i år.

- Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

At hele kuttet i antallet politistudenter skal tas i Oslo, var så overraskende at mange ansatte fortsatt ikke har tatt det helt innover seg, forteller Rune Christian Johnsen, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund ved PHS i Oslo.

Publisert

Da statsbudsjettet ble lagt fram mandag denne uken, ble det klart at regjeringen kutter i antallet studenter ved Politihøgskolen (PHS). Dermed går antallet studieplasser ned fra 550 studenter i dag, til 400 studieplasser neste år. 

Regjeringen la også føringer for at hele kuttet skal tas ved studiestedet i Oslo, stikk i strid med hva Politihøgskolens styre vedtok tidligere i år. Styret ved PHS bestemte 2. april at de ville legge ned studiestedet i Stavern, hvis antallet studenter ble lavere enn 450. 

Nyheten fra regjeringen fikk Rune Christian Johnsen, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund ved Politihøgskolen, til å skrive et leserinnlegg hvor han kalte kuttet, og føringene om at studieplassene skal kuttes i Oslo, for en «torpedering av verdens beste politiutdanning»

«Hvordan kan vi skape robuste fagmiljøer når vi pålegges å fjerne 70 prosent av virksomheten og ansattmassen i det som må kunne sies å være «navet» av politiutdanningen?», skrev Holme, og la til at føringene betyr at Oslo fremover skal ta inn rundt 100 studenter per år. 

«Stavern og Bodø vil beholde sine ca. 150 hver, altså totalt ca. 300. Totalt vil det da være i underkant av 200 bachelorstudenter i Oslo, mot ca. 650 i dag, fordelt på første og tredje studieår. Eller sagt med andre ord: I dag er det totalt 27 klasser på PHS Oslo. Om to år vil antallet klasser i Oslo totalt (!) være 8.», skrev Johnsen. 

- Sjokkerende for mange

Ifølge Johnsen var dette så overraskende at mange ansatte ved Politihøgskolen i Oslo fortsatt ikke har tatt det helt innover seg. 

- Stemningen i Oslo er spesiell. Den er litt nummen. Det at nedtrekket skal tas i Oslo var ukjent, og dermed er dette sjokkerende for mange, sier Johnsen. 

Han synes det er merkelig at regjeringen legger føringer for hvor et nedtrekk skal tas. 

- Jeg stiller spørsmål ved denne prosessen. Det er ikke heldig at Politidirektoratet, rektor og styret ved Politihøgskolen blir overkjørt eller ignorert på denne måten, sier han. 

I etterkant av at leserinnlegget fra Johnsen ble publisert, er Politiforum kjent med at flere i Stavern har tolket innlegget som et «Oslo mot Stavern». Johnsen forklarer at det ikke var hans intensjon. 

- Det er veldig leit hvis noen oppfatter det sånn, for det har aldri vært intensjonen. Tvert imot er det viktig at vi alle står opp for den utdanningen som tilbys ved Politihøgskolen, og at vi gjør det vi kan for å opprettholde kvaliteten på utdanningen. Vi ønsker ikke å sette noen av studiestedene opp mot hverandre, sier han. 

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

- Tid på å summe oss

- Hva vil dere gjøre framover? 

- Vi diskuterer ulike muligheter. Jeg tror det er mange som ikke har sett hvor mange færre studieplasser det blir i Oslo. Hvis man regner at det er mellom to og to og en halv lærerstilling per klasse, betyr det at vi mister ganske mange lærerstillinger, sier Johnsen. 

- Vi er nødt til å se mer på konsekvensene, og så må vi samle oss og prøve å se på løsninger. Jeg tror vi trenger litt tid på å summe oss. Det er en forholdsvis ny situasjon vi står overfor, sier han. 

Nestleder i Politiets Fellesforbund ved Politihøgskolen, Ole Halvar Larsen, deler Johnsens bekymring.

- Oslo er på mange måter navet i politiutdannelsene.  Oslo er alene om å inneha sentrale funksjoner som studiekontor med opptak og rekruttering, HR-seksjonen, IT-kontor, digital enhet, fagbibliotek, arkiv, rektorat og det meste av etter- og videreutdanningen. Det betyr igjen at lokasjonen er svært sentral i norsk politiutdanning. Samtidig er koblingen mellom PHS i Oslo, Kripos og Oslo politidistrikt enkel å vedlikeholde, med korte avstander til både eksterne ressursforelesere og samarbeidspartnere i fagutviklingen. Foredrag avholdes oftest hos oss i Oslo og streams live ut til de øvrige PHS-lokasjonene, sier Larsen. 

- Det er ikke til forkleinelse for PHS i Bodø og Stavern, sier Larsen, men forklarer at han er svært overrasket over at hele nedtrekket treffer Oslo, med de konsekvenser det kan gi. 

LES OGSÅ: Torpedering av verdens beste politiutdanning

- Må bygge opp om noen år

Tom Christer Holme, plasstillitsvalgt ved Politihøgskolen i Stavern, forteller at i forkant av at styret ved Politihøgskolen gjorde vedtaket i april, spilte fagforeningene i Stavern inn til ledelsen at de burde sett på flere mulige scenarioer. 

- Da hadde Per-Ludvik Kjendlie (leder av bacheloravdelingen i Stavern, red.anm) en økonomisk utregning hvor man sa at det å kutte noen klasser i Stavern, noen i Bodø og noen i Oslo hadde vært det beste både økonomisk og faglig, sier Holme, til Politiforum. 

Han legger til at de ved Politihøgskolen i Stavern, sammen med politikerne i Larvik kommune, har jobbet for studiestedet i Staverns eksistens, men også PHS i Oslos eksistens, ved å argumentere for at nedtrekket ikke skulle være så stort. 

- Om man gjør et stort nedtrekk i antallet studenter, må man uansett bygge opp studentantallet om noen år igjen, hvis man skal beholde målet om to politifolk per tusen innbyggere. Så hvis scenarioet blir at man kun tar inn 400 politistudenter de to neste årene, må man ha flere studenter igjen allerede i 2023, ellers blir politidekningen på mindre enn to per tusen innbyggere, sier Holme. 

- Hvis vi skal ha to politifolk per tusen, og Politihøgskolen i Stavern blir nedlagt, fremtvinger det en ny Politihøgskole når de senere må øke studentantallet igjen. Og når politikerne har sagt at en ny politihøgskole ikke skal ligge i Oslo, blir det også feil om de på forhånd har lagt ned i Stavern, sier han. 

Han peker på at regjeringen vinteren 2017 annonserte at de tok sikte på å flytte Politihøgskolen ut av Oslo, men at det kom veldig brått på alle ansatte i hele organisasjonen at nedtrekket ble så stort og at det ble tatt kun i Oslo. 

- Vi ønsker ikke at Stavern skal settes opp mot Oslo. Det vi synes er uheldig er at nedtrekket i antall studenter blir så stort, sier Holme. 

LES OGSÅ: Tre av fire politifolk sier ressursmangel går ut over oppgaveløsningen

Powered by Labrador CMS