Flere kvinner søker Politihøgskolen. Aldri før har kvinneandelen vært høyere.

Rekordhøy andel kvinner blant søkerne til Politihøgskolen.

4706 søkere totalt

Publisert

4706 personer har søkt opptak til bachelorutdanninga ved Politihøgskolen i år. Det viser tall fra PHS.  3398 har politiutdanningen som sitt førstevalg.

Søkertallene holder dermed omtrent samme nivå som i fjor, da 4874 søkte PHS. I fjor hadde imidlertid noen flere studenter PHS som sitt førstevalg (3763).

Historisk sett er søkermassen til Politihøgskolen fortsatt høy, men 2018 må nøye seg med den sure fjerdeplassen. Rekordåret 2016 var det nesten 1000 flere som søkte PHS enn i år.

Mange kvinner

Søkertall til PHS siste ti år

År Antall søkere Kvinneandel
2009 3423 38,7%
2010 3844 26,6%
2011 3369 38,4%
2012 3442 39,9%
2013 4052 40,8%
2014 4229 42%
2015 5107 44,2%
2016 5663 43,8%
2017 4874 45,8%
2018 4706 48%

Hele 48 prosent av søkerne er kvinner i år. Det er ny rekord, og det er Politihøgskolen fornøyde med.

–For en del år siden jobbet vi aktivt for å øke kvinneandelen, blant annet gjennom ulike rekrutteringstiltak. De siste årene har vi ikke hatt en spesifikk satsing på kvinner, fordi vi nå har kommet opp i et volum som gjør at de er selvrekrutterende. At de selv kjenner andre kvinner som har valgt politiutdanningen eller vet at mange kvinner velger å bli politi, gjør nok at antallet kvinner opprettholdes og øker av seg selv, sier seksjonsleder for opptak og rekruttering ved PHS, Ann-Lisbeth Framaas, til Politiforum.

Hun tror også synlige kvinner i politilederstillinger kan påvirke positivt.

– Det viser at det finnes gode karrieremuligheter for begge kjønn i politiet. Politihøgskolen er fornøyde med at kvinneandelen øker og er glade for denne utviklingen.

– Antallet søkere totalt synker noe i år, som i fjor. Hva kan være årsaken?

– Vi vet ikke helt hva som gjør at vi har hatt store søkerøkninger de siste årene, eller hva som gjør at vi får noen år med nedgang nå. Det er naturlig at oppgangen ikke fortsetter til evig tid, men å vite hva som påvirker søkertallet mest, er vanskelig å vite.

 

Flest vil til Oslo

Oslo er som vanlig det mest populære studiestedet i landet. Ifølge PHS varierer dette lite fra år til år.

Studiested

2018

Andel av søkerne

Oslo

1 653

48,6 %

Stavern

721

21,2 %

Bodø

699

20,6 %

Kongsvinger

325

9,6 %

Powered by Labrador CMS