DEBATTINNLEGG

Virussituasjonen skaper usikkerhet. Viktig at politistudentene involveres mer

Det beste Politihøgskolen kan gjøre for studentene er å tilrettelegge for en forutsigbar studiesituasjon. Behovet for tydelig kommunikasjon har kanskje aldri vært større.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Den pågående koronapandemien skaper utfordringer for hele samfunnet, og spesielt studentene er rammet. En undersøkelse fra Trondheim viser at 75 prosent av studentene ved NTNU opplever situasjonen som mer krevende enn normalt, og 50 prosent angir at de mer stresset enn før koronautbruddet. Det er ingen grunn til å tro at Politistudentene utgjør noe unntak.

I denne situasjonen er det særlig viktig at studentorganisasjonene står opp for studentene. Som leder av PF Politistudentene er det viktig å sørge for at studentene opplever seg hørt og ivaretatt av Politihøgskolen.

Marcus Hagen, leder av PF Politistudentene.

Virusutbruddet slo ned som en bombe tidlig i vår, og det var usikkert om B3-studentene ville få utdelt vitnemål ved semesterslutt. Regjeringen viser med nye restriksjoner at situasjonen er langt fra over. For politistudentene er dette særlig utfordrende da store deler av undervisningen er avhengig av fysisk kontakt. Kan B1-studentene være sikre på at de har fått forsvarlig opptrening før de skal ut i praksis neste år? Treningssentrene er stengt og B3-studentene spør hva som skjer med operativ eksamen til våren.

Virussituasjonen skaper usikkerhet hos studentene. Vi anerkjenner at det er en vanskelig situasjon da Politihøgskolen må forholde seg til myndighetenes retningslinjer og ikke kan forutse smittesituasjonen måneder frem i tid. Det beste Politihøgskolen kan gjøre for studentene er å tilrettelegge for en forutsigbar studiesituasjon.

Behovet for tydelig kommunikasjon har kanskje aldri vært større. Tilbakemeldinger fra studenter indikerer at Politihøgskolens kommunikasjon har vært utydelig, og i noen tilfeller fraværende.

Studentene har lite innsikt i Politihøgskolens arbeid. Økt innsikt kan gi studentene bedre forståelse for skolens utfordringer og vurderinger. Økt involvering av studentene kan gi bedre løsninger og redusere negative konsekvenser. Det er studentene selv som har best kunnskap om sin hverdag og sine behov.

Jeg mener at Politihøgskolen også har et ansvar for å ivareta det psykososiale miljøet til tross for at studentene ikke er fysisk til stede på skolen. Undersøkelsen fra Trondheim underbygger viktigheten av å ta vare på studentenes psykiske helse da 40 prosent rapporterer om psykiske symptomplager. Studentene vi har snakket med savner kommunikasjonsmuligheter med Politihøgskolen hvor spørsmål relatert til psykisk helse blir besvart og grundig vurdert.

Som et tiltak vil PF Politistudentene opprette en informasjonskanal i sosiale medier hvor studentene kan stille spørsmål og komme med innspill. Vi ønsker å ha tett dialog med Politihøgskolen og hjelpe til der vi kan, og håper at Politihøgskolen gjør sitt beste for at studentene blir ivaretatt i tiden fremover.

LES OGSÅ: - Særlig viktig å ta vare på studentene i denne tiden

Powered by Labrador CMS