PF-leder Sigve Bolstad
PF-leder Sigve Bolstad

Fagforeningen: Grensen er passert

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier det er åpenbart at politiansattes personlige opplysninger ikke har allmennhetens interesse.

Publisert

PF-lederen sier det nå må gjøres noe med gråsonene i lovverket som gjør det mulig å utlevere store deler av personalmappene til politiansatte.

– Det er åpenbart at det må være en form for beskyttelse av privatlivet til de ansatte i politi- og lensmannsetaten. Den informasjonen som ikke er relevant for offentligheten, bør heller ikke deles med offentligheten. Informasjon om private forhold er ikke relevant for offentligheten, og muligheten for å gi ut denne, bør revurderes snarest mulig, sier Bolstad.

Vedtak på landsmøtet

Han understreker at han ikke ønsker å begrense offentlighetens mulighet til å ettergå politiets virke.

– Det er ingen tvil om at samfunnsoppdraget som politiet har, åpenbart har allmenn interesse. Men det går en grense for hvilke opplysninger som har offentlighetens interesse, og jeg mener det er åpenbart at grensen er passert i denne saken. Forhold av personlig art, som ikke berører polititjenesten, må behandles internt og ikke i det offentlige rom.

Han viser til at de mange innsynskravene i politiansattes personalmapper ble et tema under fjorårets landsmøte i fagforeningen. Et enstemmig landsmøte fattet i november 2017 dette vedtaket:

«PF skal arbeide for at det gjennomføres en grundig vurdering av forholdet mellom offentleglova, personopplysningsloven og de spesielle hensyn politiansatte har for å skjerme sine ansatte. Eventuelt må loven endres slik at ukjente ubegrunnet ikke kan kreve utlevert personopplysninger av ansatte i politiet (og andre offentlige etater) utover det som er strengt nødvendig for å opprettholde en offentlig kontroll over offentlig forvaltning.»

– At det ble tatt opp og vedtatt av et samlet landsmøte, viser alvorlighetsgraden i dette. Vi følger dette opp, understreker Bolstad.

Har politiansatte et sterkere behov for beskyttelse av private opplysninger enn andre statsansatte?

– Ja, svarer PF-lederen.

Ville ha identiteten

Han viser til to konkrete hendelser: Skyteepisoden ved en bensinstasjon på Roa i 2015, og et ransforsøk mot en bank på Jessheim i 2004. Både på Roa og Jessheim ble en person truffet av politiets skudd, og i etterkant av begge hendelsene forsøkte personene som ble truffet å få rede på politifolkenes identitet.

Bolstad frykter for konsekvensene dersom det fortsetter å være mulig å få utlevert personlig informasjon om politifolk.

– Som politiansatt gjør du oppgaver som kan få konsekvenser for deg selv og familien din dersom du ikke har anledning til å være anonym. Det kan rett og slett hemme politiets evne til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre, hvis ikke politifolks interesser blir ivaretatt.

Powered by Labrador CMS