KONFLIKT: Politiet i New York, NYPD, har i sommer vært i konflikt med Palantir, etter at datagiganten har nektet å levere fra seg analysedata som NYPD har ønsket å importere til sitt nye dataverktøy.

Mens norsk politi læres opp i bruken av dataverktøyet Palantir, avsløres negative sider ved datagigantens inntog hos amerikansk politi

Baksiden av Palantir-medaljen avdekkes i USA.

Publisert

I mai i år tok norsk politi i bruk dataprogrammet Palantir. Med Palantirs kraftige analyseverktøy, kan politiet kryssjekke opplysninger fra 18 ulike norske politidatabaser og datakilder opp mot fingeravtrykk- og DNA-registre i EU-land og USA.

Med tiden ligger det an til at også passasjerinformasjon fra flyreisende tas inn i avtaler mellom landene.

Innkjøpet av Palantir til 81 millioner kroner, er politiets svar på hvordan man skal løse internasjonale avtaler med EU og USA, som forplikter landene til å dele informasjon.

På sekunder eller minutter kan politiet nå få «match» dersom opplysninger i egne registre går igjen i andre lands registre, og vice versa, i jakten på terrorister og organiserte kriminelle. Fram til i sommer har disse søkene vært gjort manuelt og tatt dager eller uker.

For dataanalytikere kan Palantirs analysekraft høres ut som drømmeverktøyet.

I takt med at brukerne i norsk politi, hovedsakelig i Kripos og enkelte brukere i norske politidistrikter, har fått opplæring og tilgang til systemet, avdekkes imidlertid historier fra USA om Palantirs skyggesider. Palantir-sjef Peter Thiel har tidligere vært i medienes søkelys for å støtte president Donald Trump. Men forholdene som er avdekket i sommer, handler om konkrete problemer med brukervennlighet og priser.

Advokatmat i New York

Politiet i New York, NYPD, er blant de amerikanske politimyndighetene som har benyttet seg av Palantir.

TIL EUROPA: Palantir er et enormt dataselskap fra Silicon Valley i USA. Det har spesialisert seg i å levere analyseverktøy til forsvar og politimyndigheter. Her under en utstilling i Davos i Sveits, men selskapet etablerte seg i Norge i vår.

Men i juli avsluttet de avtalen med selskapet etter fem år, fordi NYPD selv hadde utviklet et eget analyseverktøy. Fram til da, hadde NYPD betalt 3,5 millioner dollar – over 27 millioner kroner – årlig for å kunne bruke Palantir.

Problemer oppstod imidlertid da NYPD ønsket å overføre dataanalysene (Palantir kan tegne opp nettverk, danne kart og lage koblinger mellom store datasett) til sitt nye dataverktøy.

Ifølge NYPD har ikke Palantir levert analysene i et standardformat som gjør det mulig å overføre analysene til andre datasystemer, tross i at politiet i New York har bedt om det i lang tid, kunne nyhetsstedet Buzzfeed fortelle om i sommer.

Saken reiser spørsmål for andre enn NYPD, ettersom politiet og andre myndigheter flere steder i USA benytter seg av Palantir. Hva skjer den dagen myndighetene vil trekke seg ut av avtalene med selskapet?

Saken mellom NYPD og Palantir er blitt en sak for advokatene.

Vanskelig å stå utenfor

Magasinet Wired, som spesialiserer seg på nyheter om data og teknologi, publiserte for én måned siden en lang artikkel der de gjennom innsyn i offentlige dokumenter avdekker flere forhold rundt politiets avtaler med Palantir.

Ingen utenfor Palantir vet sikkert hvor mange amerikanske politimyndigheter som benytter seg av programvaren, men historiene Wired trekker fram er mange.

I 2014 oppdaget narkotikapolitiet i Long Beach i California at opplysninger de hadde lagt inn i Palantir, som i ytterste konsekvens kunne være viktig informasjon om vitner eller politiansatte, var lesbare for andre politifolk som gjorde søk på et registreringsnummer på en bil.

Men politiet sleit med å få Palantir til å svare, ifølge e-poster Wired fikk innsyn i.

Et telefonregister fra California, som også omfattet millioner av mennesker som ikke var en del av politisaker, ble gjort søkbart i Palantir. Antall meldinger om misbruk av politisøk øker, ifølge nettstedet.

Palantir økte i omfang etterhvert som flere etater, stater - og kanskje etterhvert nasjoner - kjøpte programvaren og delte data med hverandre.

Det har gjort det vanskelig for ulike deler av politiet å stå utenfor, spesielt i California-området der Palantir er tungt representert.

«You can’t leave Facebook because the data you want—updates on family and friends—is only to be found there. And if you cancel your Spotify subscription, you can’t take the music with you», beskriver Wired.

Det var dette NYPD fikk erfare.

Ugjennomsiktige prismodeller

I Los Angeles Sheriff's Departement gikk alarmen da man passerte en million dollar i utbetaling til Palantir.

Etter å ha undersøkt saken fant man ut av selv om betalingene var lovlige, ble opprinnelig avtalen signert som et pilotprosjekt til 250.000 kroner - uten kravspesifikasjoner og etter anbefaling fra én tidligere sjef.

Kilder peker også på usikkerhet rundt det som omtales som lite transparente prismodeller og brukervennlighet. Ulike etater har betalt ulike priser for programvaren – trolig for å tiltrekke seg nye kunder med rabatter, ifølge Wired.

Joint Regional Intelligence Center, et felles analysesenter for ulike etater i Los Angeles-regionen, kjøpte servere med forhåndsinstallert programvare og andre tjenester for 20 millioner dollar fram mot 2016.

I et brev fra Los Angeles Sheriff’s Department, fremgår det at myndighetene forstod det som om serverne var nødvendige for å kjøre Palantir.

Men det stemte ikke. Servere kunne like gjerne kjøpes som hyllevare og LASD tok i stedet over supporten av serverne på egenhånd. I Norge leverer ikke Palantir maskinvare.

Norsk politi sier de får beholde analysene

I Norge er anskaffelsen av Palantir begrenset til å gjelde rundt 100 internasjonale kontakter i Kripos og politidistriktene.

Politidirektoratet har også tidligere avskrevet at bruken av Palantir kan utvides til å gjelde større deler av politiet på avtalen som er signert. Det vil kreve en ny anskaffelse, har POD opplyst.

Politiforum har bedt om innsyn i prisdokumenter og avtalene om drift og support mellom norsk politi og Palantir, men dokumentene unntas offentlighet.

Dokumenter Politiforum har fått tilgang til, viser imidlertid at prisjusteringer for Palantir kan tre i kraft fra 2018, men prisdetaljene er ellers unntatt offentlighet. Det fremgår også at politiet selv skal kunne installere oppgraderinger og sørge for maskinvare.

Seksjonssjef i Politidirektoratet Jon Stamnes, forsikrer overfor Politiforum at analysene Palantir gjør, forblir politiets eiendom dersom avtalen avsluttes.

- Har politiet sikret at man kan overføre analyser og data fra Palantir, dersom man velger å avslutte avtalen?

- Ja, alle data i løsningen kan eksporteres til en rekke ulike ikke-proprietære formater (formater som ikke er eid av leverandøren, journ.anm.). I tillegg har leverandøren forpliktet seg til å bidra med nødvendig ressurser og kompetanse for å overføre alle data til annet system, dersom/når dette skulle være ønsket av politiet.

Lover sterk brukerkontroll

Stamnes forteller videre at motorvognregisteret ikke vil integreres med Palantir.

– Politiet kan søke i motorvognregisteret gjennom annen eksisterende løsning i politiet, gjennom Agent. Politiets hjemmel for søk i ulike registre er regulert i norsk lover og forskrifter, og i internasjonale avtaler. Dette påvirkes ikke av innføringen av Palantir-teknologi.

Seksjonssjefen lover sterk kontroll av de som benytter systemet.

– Samtidig videreføres og forbedres tilgangskontroll gjennom innføringen av Palantir Gotham i politiet. Jeg vil presisere at politiet ikke får tilgang til mer eller ny informasjon gjennom den nye løsningen, men tilgangen til og anvendelse av informasjonen til politiformål forenkles. Videre er det slik at sporingsmekanismer og notoritetskontroll forbedres gjennom prosjektets leveranser. Det vil si at de møter alle kravene i politiregisterforskriften og internasjonale avtaler.

– Har politiet fått rabatter på prisen for programvaren fra Palantir?

– Politiet har gjennom offentlig anskaffelsen fremforhandlet pris og øvrige betingelser, og tildelt kontrakt til beste tilbyder. Det er leveranseprosjektet som er priset av leverandøren, ikke basisproduktet alene. Spørsmålet om pris er «rabattert» er derfor ikke mulig å besvare.

Med det mener Stamnes at prisen politiet betaler Palantir, er en pris for både programvare, installasjon og konfigurering.

Ettersom det er en totalpakke inkludert konfigurasjon av programvaren, går det ikke å svare på om selve programvaren er rabbatert.

– Er politiets IKT-tjenester og Politidirektoratet trygge på at Palantir kan levere support og service som gjør at politiet raskt kan få rettet opp i eventuelle feil som gir ansatte tilganger til søk de ikke bør ha?

– Ja, politiet har inngått en avtale som dekker alt vedlikehold gjennom hele kontraktsperioden.

Powered by Labrador CMS