Oslo politidistrikt gikk kraftig i minus i fjor, og må trolig kutte for å unngå ny budsjettsmell.
Oslo politidistrikt gikk kraftig i minus i fjor, og må trolig kutte for å unngå ny budsjettsmell.

Må kutte 30 politiansatte vest i Oslo hvis budsjettet skal gå opp

Brukte 35 millioner for mye i fjor.

Publisert

– Pengene vi har fått over årets budsjett er ikke nok til å dekke lønnsutgiftene vi hadde ved inngangen til 2018, sier Stein Olav Bredli, leder av enhet vest i Oslo politidistrikt, til lokalavisa Budstikka.

Som Politiforum tidligere har beskrevet, hadde Oslo politidistrikt i fjor et merforbruk på rundt 35 millioner kroner. Nå får det konsekvenser for distriktet. Skal distriktet komme i balanse, betyr det kutt i antall ansatte, ved at politifolk som slutter ikke blir erstattet.

Det betyr også at ambisjonsnivået for polititjenesten må nedjusteres, forklarer Bredli. Han frykter det kan gå utover tilliten blant publikum.

– For et nærpoliti står tilstedeværelse, synlighet, forebyggende politiarbeid og samhandling med innbyggere, næringsliv og kommune helt sentralt, sier han til Budstikka.

Visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, er åpen på at enhet Vest må nedprioriteres for å få bukt med økt kriminalitet blant unge gjenger Øst og Sør i hovedstaden.

– Vi er opptatt av å ha et jevngodt polititilbud i hele distriktet, men må styre polititjenesten ut ifra hvor de mest alvorlige forbrytelsene skjer Det blir særlig tydelig i disse dager, hvor vi må regne på hvor mange vi har råd til å ha på jobb, sier Vandvik til avisa, og forteller at konsekvensen av dagens situasjon er at politiet må si nei til flere mindre alvorlige oppdrag enn tidligere.

Powered by Labrador CMS