Politistudenters rettigheter og plikter

Politiutdannelsen er 3- årig. I denne perioden har studentene forskjellige oppgaver. Dette er fra vanlig skolearbeid til så realistiske øvelser som mulig.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med dette skolearbeidet, er det stilt spørsmålstegn ved hvilke rettigheter og plikter den enkelte student har i forhold til en situasjon der han blir påført en skade eller sykdom. Dette vil være temaet for flere innlegg fremover.

Politiforum har fulgt student Sindre Evensen gjennom hans politiutdannelse, frem til gjennomført skoletid, eller skal vi heller si, frem til den virkelige utdannelsen begynner. Artikkelen er publisert i nr. 06/07 for 2014, og danner en god tidslinje for hvilke situasjoner studenten ble utsatt for i sin skolesituasjon.

«Det er en viktig vinkling, som vi ikke har vært spesielt innom, du tar opp» sa Sindre Evensen da vi kontaktet han. «Dersom min historie kan være til hjelp for andre, stiller jeg gjerne opp». Denne positive holdning gjenspeiler seg også i hele artikkelen om de tre utdannelsesårene hans.

II. Ved personskader

Politistudentene har en variert utdannelse. Det er kort avstand mellom den rene teoretiske utdannelsen og den mer praktiskrettede, som blant annet har i seg en ren praksisdel i annet studieår.

Det er i utgangspunktet to rettighetsveier. Den ene er knyttet opp mot eventuelle skader som skjer i ens fritid, det vil si i vanlig teoretisk skolesituasjon, den andre er knyttettil skader som måtte skje under utøvelse av, og ved trening for sitt yrke. Grensen settes her mellom situasjoner hvor en er yrkesskadedekket iht. folketrygdelovens regler. Grensen går i forhold til om en tilfredsstiller definisjonen av arbeidstaker i folketrygdelovens § 1-8 forstand. En er arbeidstaker når en er iarbeid, for arbeidsgiver, i arbeidstiden.

Dersom en tilfredsstiller arbeidstakerbegrepet, vil en ha krav på å få sin skade godkjent som yrkesskade både hos NAV og Statens Pensjonskasse. I motsatt fall vil en være avhengig av egne forsikringsdekninger, gjennom for eksempel en ulykkes- og eller en uføreforsikring.

Studentene er så heldige at de, gjennom sitt medlemskap i PF, er omfattet av en god obligatorisk ulykkesforsikring, som det kan bygges ytterligere rettigheter ut fra.

Dersom en skade skjer i arbeidstiden, vil yrkesskadeerstatning gis etter utvidede rettigheter i folketrygdlovens kap. 13, og etter yrkesskadeforsikringslovenes bestemmelser med forskrift. Det konkrete tapet blir da dekket, i motsetning til den avtalte summen som utbetales fra en forsikring.

Av ovennevnte ser vi hvor viktig det vil være å få en skade godkjent som yrkesskade, i stede for kun ha en forsikring som dekning.

«Jeg skjønner nå at det er viktig også å fokusere på rettigheter ved en skadehendelse, noe som ikke var særlig fremtredende tema under utdannelsen. Jeg ser frem til redegjørelse om hvilke rettigheter vi har under utdannelse, dersom vi blir skadet, sier Evensen.

Powered by Labrador CMS