YS-støtte til PF

YS-leder støtter PFs kamp for risikotillegg.

Publisert Sist oppdatert

Lederen i YS, Tore Eugen Kvalheim, støtter PolitietsFellesforbund i kampen for et risikotillegg. Han er svært kritisk til lønnskampmidt i tariffperioden, men tror likevel det er mulig å vinne frem gjennom ensæravtale før vårens lønnsoppgjør.

Han har også forhåpninger for tollere og fengselsvesenet somYrkesorganisasjonenes Fellesorganisasjon (YS) organiserer.

- Jeg vil passe på at de kommer til bordet. Det er ikke barepolitifolk som har en utsatt jobb, sier Kvalheim til Aftenposten.

Forbundslederne i Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund ogBefalets Fellesorganisasjon har skrevet et brev til partiene på Stortinget avfrykt for å bli glemt i politiets lønnskamp.

I følge Kvalheim fikk han betryggende garantier fra regjeringen om atpolitifolk ikke vil få noen ekstra lønnstillegg midt i tariffperioden.
- Bommen er nede. Hele systemet for lønnsdannelse undergraves om politiet fårmer før vårens lønnsoppgjør, sier Kvalheim til Aftenposten.
Han mener likevel at man, gjennom en særavtale, kan forhandle om risikotillegguavhengig av vårens lønnsoppgjør.