Hva slags grad skal dagens ledere av politidistriktene ha? Det skal POD finne ut, og de vurderer endringer i gradene til politiet.
Hva slags grad skal dagens ledere av politidistriktene ha? Det skal POD finne ut, og de vurderer endringer i gradene til politiet.

Vurderer endringer i gradssystemet

Politidirektoratet har skissert hvordan de nye distriktene skal ledes den første tiden.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet sendte sent i forrige uke ut et brev til politidistriktene der de skisserer en såkalt «interimløsning» for hvordan Politi-Norge skal ledes fram til de nye distriktene er etablert med ny organisasjon.

I brevet kommer det blant annet fram at POD vurderer å endre deler av gradssystemet i norsk politi. Under et punkt som omfatter rollen til lederne av dagens politidistrikter, står det at stillingstittel og grad for disse er under utarbeidelse.

– Det er til vurdering å gjøre noen endringer i gradsystemet i forbindelse med ny struktur. Dette skal diskuteres med foreningene til de ansatte før vi går videre med det, bekrefter assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Hva slags endringer eller om endringer gjelder flere enn de som er politimestre i dag ønsker ikke Politidirektoratet å svare på nå, før de har diskutert med foreningene til de ansatte.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik vurderer å endre på stjernene på skulderklaffene til ansatte. Her under avslutning i Bodø.
Assisterende politidirektør Vidar Refvik vurderer å endre på stjernene på skulderklaffene til ansatte. Her under avslutning i Bodø.

Ny politimestre fra 1. januar

De nye politimesterne som skal ansettes i løpet av høsten tiltrer 1. januar, og skal ha fullt mål-, resultat- og budsjettansvar. Men fram til den nye politimesteren har bestemt noe annet, skal tjenesten opprettholdes innenfor de samme enhetene som i dag.

I denne overgangsperioden, som er beregnet å vare 6-12 måneder for alle deler av distriktene unntatt operasjonssentralene, vil dagens politimester i hvert distrikt inntil videre være «fungerende leder». Vedkommende, som skal beordres av ny politimester, skal drifte og styre tjenesten i enhetene innenfor dagens distriktsgrenser.

Operasjonssentralene skal driftes som vanlig, fram til nye er opprettet. Det vil ta lenger tid.

I tillegg til fungerende ledere skal politimesteren ha en fast stedfortreder som skal politimesterens oppgaver når vedkommende ikke er til stede. Stedfortrederen skal utpekes av politimesteren for interimperioden, etter en intern søknadsprosess.

Også fungerende påtaleledere i de nye distriktene skal lyses ut internt.

Nye ansettelsesråd og kommunikasjonsmedarbeidere

Selv om mye fortsetter som før skal enkelte funksjoner i de nye distriktene etableres raskt. I dette ligger ansettelsesråd, IDF-forum, omstillingsutvalg, hovedverneombud (HVO) og arbeidsmiljøutvalg (AMU). Alle disse organene er viktige i kontakten mellom arbeidsgiver, fagforeningene og de ansatte.

HVO og AMU i dagens distrikter skal også fortsette parallelt, mens de andre rådene og utvalgene erstattes av de nye.

Politidirektoratet presiserer også i brevet at arbeidsgivers representanter i disse organene, samt ansatte i lederstøttefunksjoner, skal komme fra alle distriktene som skal slås sammen til det nye distriktet.

grader2.png
grader2.png

I distriktene vil det med 14 dagers frist internt lyses ut midlertidige lederstøttefunksjoner, som vil bistå politimesteren med budsjett- og virksomhetsstyring, operativ styring, samt HR og HMS. Det skal også i overgangsperioden være ansatt minst to kommunikasjonsmedarbeidere i hvert nye politidistrikt.