Vurderer å slutte

Arbeidsforholdene til etterforskerne ved grensen i Halden erblitt så dårlige, at Per Ivar Thomasrud vurderer å slutte i jobben.

Publisert Sist oppdatert

- Vi får hele tiden strammere tøyler ogfår aldri muligheten til å følge opp tips vi får, sier Per Ivar Thomasrud (foto: Thomas Berg).

Per Ivar Thomasrud har mer eller mindre arbeidet medgrensekriminalitet i politiet siden 1982. Nå begynner forholdene å bli sådårlige, at han lurer på hvor lenge han orker å fortsette i stillingen.

- Jeg har et stort engasjement, men jeg merker at det blirtyngre og tyngre å motivere seg til å gå på jobb. Flere av sakene som vi etterforskerhar en strafferamme på mellom 15 og 21 år. Men når vi ikke får lov til å gjørejobben vår, er det ekstra slitsomt å drive med dette. Spørsmålet blir hvorvondt man vil seg selv. Vi er vitner i retten og får mye kritikk fordi vi ikkehar etterforsket sakene grundig nok. På den måten må vi forsvare hva ledernevåre prioriterer, og det er ikke alltid like enkelt, sier Per Ivar Thomasrud.

Vil miste en stor ressurs

Politiforum har ved en rekke anledninger satt søkelyset påden frustrerende situasjonen til landets etterforskere som jobber medgrensekrimnære saker. Nå står de frem og forteller om arbeidsforholdene.

- Det er et ordtak som sier at for å bli utbrent, må manbrenne for noe. Slik føler jeg det nå. Vi får hele tiden strammere tøyler ogfår aldri muligheten til å følge opp tips vi får. Alle sakene vi jobber med, erdet Tollvesenet som legger i hendene våre, sier Per Ivar Thomasrud.

Politiet i Østfold har fått klare beskjeder fra ledelsen idistriktet at de skal fokusere på å ta kurerer, og ikke bakmenn.

- Det er dette som er sakenes kjerne. Vi får ikke bukt medorganisert kriminalitet ved å ta kurerer, eller postbud som jeg kaller dem. Degangene vi tar en kurer, står det 1000 andre klare til å ta over hans jobb.Innsatsen vi gjør er sabla viktig og det virker det nesten ikke som ledelsenforstår, sier Thomasrud, som er tillitsvalgt blant de ansatte påpolitistasjonen i Halden.

Thomasrud er veldig tydelig på at den organisertekriminaliteten som skjer i Norge, kunne vært langt mindre hvis politiet haddefått etterforsket sakene grundigere enn det de gjør i dag.

Svekker hele Europa

Leder for grensekrimenheten i Halden, Terje Berget, forstårThomasrud og resten av etterforskerne godt, og er enig at situasjonen eruholdbar.

- Når vi ikke får gjort jobben vår skikkelig, betyr det atarbeidet mot organisert kriminalitet i hele Europa svekkes. Organisertkriminalitet går på tvers av landegrensene. Når vi ikke klarer å knusebakmennene, vil denne type kriminalitet bare fortsette å blomstre i Norge, sierTerje Berget.

Ifølge Berget er det ingen hemmelighet at Norge oversvømmesav kokain, noe som er med på å «dumpe» prisene i rusmis­brukermiljøene. Dette igjen fører til flerenarkomane, tror både Berget og Thomasrud.

Tidligere hadde politiet i Østfold anledning til åetterforske mot avsender- og mottaker­leddene, blant annet ved å samarbeidedirekte med etterforskningsenheter i utlandet. Den muligheten er ikke lenger enrealitet, og nå kommer man, ifølge Per Ivar Thomasrud, fullstendig på «hæla»overfor de organiserte nettverkene.

- Vi vet hvordan situasjonen er, og den er mildtsagtfrustrerende. Vi elsker jobben vår, men når situasjonen er som den er, går detut over kvaliteten på det produktet vi leverer, sier Per Ivar Thomasrud.

Må ha hjelp

Etter at Tollvesenet har blitt tilført nye ressurser hardette resultert i at politiet har fått enda mer å gjøre. Stasjonssjef vedHalden politistasjon, Roger Johannessen, deler frustrasjonen til Terje Bergetog Per Ivar Thomasrud.
- Vi er avhengig av hjelp fra andre distrikter, hvis mottakere bor i distrikter utenfor Østfold,for å etterforske sakene grundigere enn det vi gjør i dag. I dag får vi baregjort det helt nødvendige med hver sak, men vi skulle selvsagt ha gjort myemer, sier Roger Johannessen.