Vil veksle overtidsjobbing mot risikotillegg

Endelig en politiker som sier at politiet fortjener et risikotillegg.

Publisert Sist oppdatert

- Det som er ulovlig overtid må bli lovlig overtid. Skal vifå det til, må vi gi politietet risikotillegg, sa SivJensen i en debatt på landsmøte hos Politiets Fellesforbund iettermiddag.

Hun var dermed den første politiker som kom med konkreteforslag til å løse den akutte politikrisen til sterk applaus fra landsmøtet.Tidligere på dagen la Fremskrittspartiet frem en liste med 10 punkter somforslag til en umiddelbar løsning på politikrisen.
- Hvordan opplevde du tilbakemeldingene fra landsmøtesalen?
- Som veldig hyggelig. Men det forplikter å få applaus - forslagene må gjennomføres også, sa Siv Jensen til Politiforum.no etter debatten.

Les mer om forslaget til FrP her:

Forslaget gikk rett hjem til landsmøtedelegatene.

- Jeg opplever politikrisen som akutt og dramatisk. Den måløses, derfor er det meningsløst å bruke tiden til skyldfordeling. Det holderikke med å invitere til dialog. Nå må statsministeren gripe inn med enforpliktende opptrappingsplan over flere år, og dette må komme til syne ibudsjettene over flere år, sa-Frp lederen.

- Det hjelper lite at justisministeren skryter av opptakettil PHS uten at han samtidig sørger for at politistudentene begynner ipolitiet. Og det er et paradoks at man kipper ut seniorene i politiet uten åkomme med en tiltakspakke. Vi skal lage en sammenhengende kjede hvor vi ser på kort-og langsiktige tiltak, sa Jensen.

Hun ønsket som PF å få på plass en politistudie for å få etbedre grunnlag for å vurdere politiets ressursbehov.

Uholdbar situasjon

- Noe må gjøres, og det må gjøres nå, sa Høyres ElisabethAspaker.
Hun var klar på at det måtte penger til for å løsepolitikrisen.
- Det er en gåte for meg at regjeringen legger frembemanningsrapport 2020 uten at de starter oppfølging av målene som er satt ibudsjettfremleggelsen. Politiet må være attraktivt. Ingen oppgave er viktigereenn å ta vare på et sterkt politi som skal ta vare på samfunnet. Helesamfunnets grunnvoll utfordres når politiet ikke er i stand til å gjøre jobben,fortsatte Aspaker som siden tirsdag har gjestet landsmøtet hos PolitietsFellesforbund.

Begrenses av tariffsystemet

- Jeg erkjenner at situasjonen er politikerskapt. Samtligepolitikere i flere regjeringer. Vi må ta et stort ansvar, og det er StoltenbergII regjeringen som får jobben med å finne en vei ut av krisa. Men jeg ser ingenkjapp løsing utover å starte dialogen som justisministeren har invitert til, saThomas Breen (Ap) i justiskomiteen.
Hanerkjente behovet for å finne mer politikraft, og lasamtidig vekt på å samarbeide med organisasjonene. Og han avfeide de somvurderer å redusere lengden på politiutdanningen for å møte det umiddelbarebehovet for mer politikraft.
Det var ingen applaus i salen da han tok avstand fra å gåinn i lønnsspørsmålene.
- Det vil være å foregripe dialogen som justisministeren harinvitert PF til, sa Breen.

Må få en felles virkelighetsforståelse

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) mente parteneførst måtte skaffe seg en felles virkelighetsbeskrivelse, og åpnet for etopptak opp mot 700 elever på Politihøgskolen for å møte det storebemanningsbehovet.
- Men dere må vokte dere. Ikke tro at nordmenn ikke ser det,sa Dørum som en advarsel til oppblussinger av høye sykefraværstall i noenpolitidistrikt.
Så mye betydde det for Dørum å delta i debatten at han satteseg fem og en halv time i taxi for å rekke debatten da flyet til Røros bleinnstilt.