De små lensmannskontorene i distriktene ligger så langt dårlig an i forslagene til ny lokal struktur som fem politidistrikter har lagt fram.
De små lensmannskontorene i distriktene ligger så langt dårlig an i forslagene til ny lokal struktur som fem politidistrikter har lagt fram.

Vil legge ned over halvparten av tjenestestedene

Så langt har arbeidsgruppen i fem politidistrikter lagt fram forslag til lokal organisering. Der foreslås 93 av 178 tjenestesteder nedlagt.

Publisert Sist oppdatert

Allerede nå har flere arbeidsgrupper i ulike politidistrikt presentert sine forslag - blant dem flere av de største distriktene som Vest, Øst og Sør-Øst. Svært mange lensmannskontorer synger nå på siste verset.

Av de 178 tjenestestedene - både politistasjoner og lensmannskontorer - i de fem distriktene som har lagt fram forslag, er det hele 93 som ligger an til å måtte stenge dørene for godt. Det er over halvparten.

Fjerner vi politistasjonene, slik at kun lensmannskontorene står igjen, er tallet nesten 60 prosent.

Forslagene skal imidlertid gjennom høringsrunde, og kan endres før politimestrene sender over sin endelige tilrådning til Politidirektoratet (POD) innen 15. desember.

To tredjedeler

Det vi vet nå, er at det i Øst politidistrikt foreslås en reduksjon fra dagens 22 politistasjoner og lensmannskontorer, til kun åtte. Forslaget sendes på høring til kommunene den 15. oktober. Geir Johan Solem, som leder arbeidsgruppa for lokal struktur, påpeker at åtte tjenestesteder er et minimum, som kan økes.

I Sør-Øst politidistrikts såkalte «råutkast», blir det foreslått å legge ned 20 av 41 tjenestesteder i distriktet. Ni lensmannskontorer i gamle Telemark politidistrikt, to i gamle Vestfold, fire i gamle Nordre Buskerud politidistrikt og fem i lensmannskontorer tidligere Søndre Buskerud politidistrikt foreslås lagt ned.

Men heller ikke dette forslaget er endelig - politimester Christine Fossens endelige anbefaling blir også først lagt ut på høring 15. oktober.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt ønsket tidligere i år å kutte to tredjedeler av de 39 tjenestestedene i distriktet. Senere har han fredet ytterligere tre lensmannskontorer, men det er likevel kroken på døra for 23 lensmannskontorer i forslaget som nå ligger på bordet for Trøndelag.

Flere modeller

I Vest politidistrikt foreslås to modeller med henholdsvis fire og sju geografiske driftsenheter, men med samme antallet tjenestesteder. Her skal 25 tjenestesteder bestå, mens 21 foreslås nedlagt.

Også Agder politidistrikt har lagt flere forslag på bordet. Begge innebærer en reduksjon fra dagens 27 til 12 tjenestesteder. I tillegg til de 12, kommer to såkalte «oppmøtesteder», som skal ha faste mannskaper, men ikke faste åpningstider. De defineres derfor ikke som tjenestesteder, ifølge distriktet.

De øvrige sju distriktene har i skrivende stund ennå ikke offentliggjort sine forslag til lokal struktur. Men dersom man legger de eksisterende forslagene til grunn, kan vi stå igjen med at antallet tjenestesteder i politiet foreslås redusert fra dagens 340 til 176.

Det er 34 tjenestesteder færre enn politianalysens anbefaling på 210 tjenestesteder.

I så fall får politidirektør Odd Reidar Humlegård et puslespill på bordet når han skal konkludere i januar 2017.