Stine Benjaminsen Nygård, nyvalgt leder i Politiets Fellesforbund Sør-Øst, mener de ikke kommer med urealistiske lønnskrav, selv om økonomisituasjonen i distriktet er stram.
Stine Benjaminsen Nygård, nyvalgt leder i Politiets Fellesforbund Sør-Øst, mener de ikke kommer med urealistiske lønnskrav, selv om økonomisituasjonen i distriktet er stram.

Vil heve lønna for de som tjener minst allerede før sommeren

PF Sør-Øst har regnet på hva det vil koste.

Publisert Sist oppdatert

Under årsmøtet til Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt i går kveld gjorde lokallaget det klart at det ikke har ligget på latsiden det siste halve året.

Til tross for at lokallaget offisielt ble stiftet for bare noen timer siden, har det jobbet siden august med hvordan politidistriktet kan jevne ut lønnsforskjellene mellom de fire distriktene som nå er slått sammen. Lokallaget har sett på hva som er den laveste lønna for ulike grupper og stillingskategorier i de fire sammenslåtte distriktene.

Regnestykket er klart og lokallaget har like godt som mål å få minimumslønna opp på samme nivå i hele nye Sør-Øst politidistrikt allerede før sommeren.

– Man må tenke kost-nytte. Det er ingenting som er dyrere enn demotiverte ansatte. De ansatte er viktigst for å få til en vellykka reform og ledelsen har kjent til hva vi ønsker lenge, sier nyvalgt lokallagsleder i PF Sør-Øst, Stine Benjaminsen Nygård.

13,9 millioner kroner

PF Sør-Øst har satt ned en gruppe som skal jobbe spesifikt med lønn og lønnsutjevning. 2. nestleder i PF Sør-Øst, Jon Edward Torp, leder jobben.

– Det er ikke så store forskjeller i lønna mellom gruppene i de ulike distrikene, det er snakk om et trinn eller to. For PF-medlemmene vil det koste distriktet 13,9 millioner å jevne ut den laveste lønna i alle stillingskategoriene. Så kommer noen andre ansatte i tillegg, forteller Torp om regnestykket lokallaget har gjort, der de har gått ned på individnivå blant de rundt 1600 ansatte for å finne ut hvor lista bør ligge.

13,9 millioner kroner mener de tillitsvalgte er et realistisk løft i et distrikt med 1,2 milliarder i totalt budsjett. For å øke muligheten for å få gjennom lønnsutjevning har de også regnet på hvor distriktet kan finne midler. Et eksempel er å kutte leieutgifter og møtemat i forbindelse med møter som skjer i arbeidstiden og folk uansett skal være på jobb.

– Vi har kommet med flere forslag til hvor man kan gjøre innsparinger, sier lokallagsleder Nygård.

– Dette er ikke som i et lønnsoppgjør der partene går høyt på banen og krever mye. Her gjør vi egentlig motsatt, når vi kun ønsker å jevne ut minimumslønna, sier Torp.

Politimester i Sør-Øst Christine Fossen under årsmøtet i til PF-lokallaget i distriktet. PF-leder Sigve Bolstad sitter ved siden av henne.
Politimester i Sør-Øst Christine Fossen under årsmøtet i til PF-lokallaget i distriktet. PF-leder Sigve Bolstad sitter ved siden av henne.

Politimesteren lover ingenting

Sør-Øst politidistrikt er blitt et stordistrikt. Det er landets nest største målt i befolkning og tredje største målt i antall ansatte.

For at PF Sør-Øst skal få gjennom lønnsutjevninga, må politimester Christine Fossen åpne pengepungen. Det kan imidlertid bli vanskelig når også andre deler av reformen koster mye.

– Det er altfor tidlig å si noe om dette nå. Vi har en diskusjon på det og det er vanskelig innenfor de rammene vi har, sier Fossen, som hilste til årsmøtet i PF Sør-Øst.

Fossen sier hun ikke vil love noen ting.

– Jeg registrerer at lokallaget har tatt det opp og diskusjonen får vi ta i dialogen oss imellom. Men vi har ulike ståsteder, og jeg tror vi bør minne oss selv på at reformen er mer enn lønnsutjevning, sier politimesteren.

Enighet om nytt styre

I Sør-Øst politidistrikt gikk debatten friskt for seg da Politidirektoratet valgte hovedsete i distriktet, men fusjonsårsmøtet til det nye PF-lokallaget i går var først og fremst preget av samstemthet. I Smeltehytta på myntverket på Kongsberg valgte medlemmene i PF Sør-Øst sitt første styre enstemmig.

Stine Benjaminsen Nygård er ny leder og Astrid Røren ny 1. nestleder. De to har begge vært lokallagsledere også før mandag kveld, i henholdsvis Telemark og Søndre Buskerud. Med seg får de 2. nestleder Jon Edward Torp.

Tidligere leder i PF Vestfold Per Fronth og tidligere leder i PF Nordre Buskerud Ole Haraldseth inngår også i det nye styret. Du kan se hele styret i faktaboksen i toppen av saken.