Anders Anundsen under landsmøtet til Politiets Fellesforbund.
Anders Anundsen under landsmøtet til Politiets Fellesforbund.

Vil ha visepolitimestre på åremål

Visepolitimestene skal ikke lenger være embedsmenn, foreslår regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartmentet i en pressemelding i dag.

«Regjeringen ønsker at visepolitimestrene utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet for gjenoppnevning en gang i en periode på seks år», heter det i pressemeldingen.

Dette begrunnes i at endringene som politi- og lensmannsetaten står overfor, vil kreve «et dynamisk lederskap med stadige krav til utvikling og fornyelse av ledelsesmessige tilnærminger».

«Topplederne i politidistriktene, det vil si politimesterne og visepolitimesterne, har en nøkkelrolle i dette arbeidet. I disse stillingene vil det være behov for fortløpende fornying sett hen til de raskt endrede forutsetninger som politiledelse medfører», skrives det.

– Åremålsordningen vil bidra til å sikre den fornyelse, resultatorientering og effektivitet som forventes av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.