Nasim Karim og Sigve Bolstad mener Politidirektoratet må bruke sjansen som reformen gir til å legge et nytt grunnlag for kjønnsbalansen i politiets toppledelse.
Nasim Karim og Sigve Bolstad mener Politidirektoratet må bruke sjansen som reformen gir til å legge et nytt grunnlag for kjønnsbalansen i politiets toppledelse.

Vil ha kjønnsbalanse i politiledelsen

– Politidirektoratet (POD) må bruke sjansen som politireformen gir til å skape en bedre kjønnsbalanse blant toppledelsen i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det mener Sigve Bolstad og Nasim Karim, henholdsvis forbundsleder og leder for likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund (PF).

– Skal vi ha et godt kollegium og en god toppledergruppe, så må den ha et rikt spenn, både hva angår kompetanse og kjønnssammensetning. I dag er kjønnsbalansen altfor dårlig, sier Bolstad til Politiforum.

Per i dag er kun fem av landets 27 politimestre kvinner. Når politireformen med sin nye distriktstruktur etter planen innføres fra 1. januar 2016, vil 27 politidistrikter bli til 12, og 15 politimestre kommer til å stå uten jobb.

I dag skriver Dagbladet at fem av tolv politimestre i i de nye distriktene vil være kvinner, men POD avkrefter i dag at noe er klart. Bolstad mener fagforeningen bør være tidlig ute for å sikre kvinner i ledelsen.

– Tanken vår er å ligge i forkant når det kommer til utvelgelsen av de nye politimestrene, sier Bolstad.

LES OGSÅ: – Hvis nye politimestre er ansatt allerede er det på grensen til ukultur

Må være godt kvalifiserte

Om de ti politimestrene som per i dag er ansatt i åremål som varer lenger enn til 2016 får forrang i den videre prosessen, er foreløpig uvisst. Politidirektoratet sier at de vil sette i gang en åpen rekrutteringsprosess når de nye distriktene er besluttet.

Det er kun politidistriktene Østfinnmark, Agder og Oslo som er foreslått videreført i sin nåværende form i politireformen, og Østfinnmarks politimester Ellen Katrine Hætta er den eneste som både er kvinne og har et åremål som strekker seg lenger enn til årsskiftet.

Agder-politimester Kirsten Marie Lindeberg er kun konstituert ut 2015. Det samme er Christine Fossen (Vestfold), mens Sissel Hammer (Nordre Buskerud) og Rita Kilvær (Telemark) har åremål til henholdsvis 2017 og 2018. Alle de tre sistnevnte leder imidlertid politidistrikter som ikke har livets rett etter forslaget til den nye reformen.

– Vi forventer at det blir gjort en grundig jobb for å sikre gode, kvalifiserte kvinnelige og mannlige kandidater til de nye politimesterstillingene. At det blir en god kjønnsbalanse i ledelsen. Dette må også tas videre når politimestrene velger sine ledergrupper, sier Karim.

Dette handler om å sende ut et signal til omverdenen, og om å speile både samfunnet og politiyrket.

– Vi utdanner nå veldig mange kvinnelige politifolk, og det er viktig at også de ser at det er en karrierevei helt til toppen i politiet. Dette ansvaret må tas av POD som kulturbærere, sier Karim.

Mister kompetanse

Både Karim og Bolstad mener en stor skjevfordeling i den ene eller andre retningen gjør at man mister halvparten av kompetansen.

– Arbeidslivet består av begge kjønn, med forskjellig kompetanse. Hvorfor skal ikke politiet bruke alle de ressursene de har tilgang til? Her er det mye kompetanse som kan brukes til å gjøre politiet bedre, sier Karim, som understreker at dette ikke er en kvinnesak, men at det handler om å finne den rette kjønnsmessige balansen.

– Vi må også ta med oss historikken i politiet, som har vært et mannsdominert yrke, men som nå har endret seg. Politireformen er en mulighet til å endre på det som fortsatt henger igjen, som ikke er verdt å ta vare på, fortsetter hun.

PF-leder Bolstad sier dette handler om at politiet må være en moderne organisasjon.

– Det blir stadig flere kvinner i politiet, noe som også må gjenspeiles i toppledelsen i norsk politi. Blir det for mannstungt, mister vi muligheten til å ta riktige beslutninger, understreker han.

Bolstad og Karim sier PF allerede har startet jobben med å påvirke for å få gjennomslag for sitt ønske om kjønnsbalanse, både i mediene og opp mot politiledelsen i POD. Men jobben har allerede pågått en stund.

– PF organiserer 80 prosent av de ansatte i politiet, og sånn sett kan du si at vierpolitiet. Vi kurser politiet for å være mangfoldorienterte. PF begynte med kursing av tillitsvalgte for fire år siden, og Likestillings- og diskrimineringsombudet bruker oss som eksempel overfor andre organisasjoner, sier Karim, og legger til:

– Vi tar ansvar overfor de tillitsvalgte. Så håper vi politiledelsen tar samme ansvar. Her har de sjansen.