Vil ha avgiftsfritak for politiets kjøretøyer

- Det handler om å frigjøre midler til drift.

Publisert Sist oppdatert


- Bare forHaugaland og Sunnhordland utgjør denne avgiften alene rundt fem millionerkroner hvert år. Dette er en helt unødvendig avgift. Det skulle bare mangle atpolitiet i likhet med ambulanser og begravelseskjøretøyer slipper denneavgiften, sier lokallagsleder Bernt Norvalls som fremmet forslaget pålandsmøtet.

Enkelte mener at hvis forlaget går igjennom hosFinansdepartementet, så vil politiet bare få tilsvarende reduksjon gjennomredusert driftsbudsjett, fordi bortfall av denne avgiften ville betyinntektstap for staten.

- Uansett vil det være bra for politiet å komme under desamme avgiftsreglene som blant annet ambulansene fordi at da kan politiet selgebilene på det åpne markedet etter tre år. Sikkerhetsnivået i bilene vil stige,og reparasjonsbudsjettet vil synke. I tillegg ville vi oppleve at politietkunne kjøpe kjøretøyer med tilstrekkelig motorkraft og fremkommelighet, og ikkeetter begrensningene budsjettet i dag gir, sa Audun Buseth fra Asker &Bærum.

Debatten endte med at landsmøtet vedtok at PF skal arbeidefor å få avgiftsfritak for utrykningskjøretøy, og at PF skal be UNIO håndteresaken i forkant av statsbudsjettet for 2009.

Nestleder ble ikke frikjøpt

PF Telemark foreslo at PFs nestleder skulle frikjøpes ut fraomfattende krysspress mellom ordinær jobb i Telemark PD og vervet somnestleder.

Men Landsmøtet lot seg ikke bevege til å brukemedlemspengene til dette formålet, men endte opp med å avvente inntil PFsomorganisering var evaluert før landsmøtet neste år.