Framskutt lagring i våpenskrin i politibiler, kan bli gjort obligatorisk.
Framskutt lagring i våpenskrin i politibiler, kan bli gjort obligatorisk.

Vil gjøre framskutt lagring obligatorisk

Arbeidsgruppen som har sett på behovet for å endre politiets våpeninstruks, har levert sin høringsuttalelse.

Publisert Sist oppdatert

De anbefaler blant annet å endre våpeninstruksen ved å gjøre framskutt lagring av skytevåpen obligatorisk.

«Forslaget er begrunnet i behov for å ha enhetlig praksis i politidistriktene for å styrke politiets beredskap og innsatsevne», skrives det i høringssvarbrevet fra Politidirektoratet (POD) til Justisdepartementet.

Større sikkerhetskrav

Arbeidsgruppen ønsker ikke noe skille mellom enhåndsvåpen og tophåndsvåpen (MP5).

«Etter direktoratets vurdering, bør en- og tohåndsvåpen ut fra beredskapshensyn og innsatsevne være likestilt», kommenterer POD. Hvilke kjøretøyer som skal utstyres for framskutt lagring, mener arbeidsgruppen at ikke bør reguleres direkte i våpeninnstruksen. I stedet skal POD gi nærmere retningslinjer om dette.

Flere våpen og mer ammunisjoni kjøretøyer ute blant folk, øker risikoen for at uvedkommende kan skaffe seg tilgang til våpen og/eller ammunisjon.

Både POD og arbeidsgruppen er her enige om at POD her bør gi bestemmelser om sikringstiltak for å minimere risikoen for dette.

Samtidig anbefales det i hørinsguttalelsen å gi anledning til å oppbevare ammunisjon i beltet under tjenesten, og at POD skal komme med nærmere bestemmelser om hvordan det bør gjøres.

Positive svar

POD har framlagt høringsuttalelsen for samtlige politidistrikter og særorganer, og har fått inn 21 svar - samtlige «gjennomgående positive» til arbeidsgruppens anbefalinger.

Arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsen fra POD er nå oversendt Justisdepartementet for videre behandling.