«Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», skriver Schaefer i boken sin. Det ble løftet tatt fram i Rieber-Mohns tale.
«Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», skriver Schaefer i boken sin. Det ble løftet tatt fram i Rieber-Mohns tale.

Viktig pris til Monika-varsleren

Stiftelsen Fritt Ord-prisen for 2015 ble tildelt varslerne Robin Schaefer og Jan Erik Skog for deres modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

Publisert Sist oppdatert

Det var en stilfull og verdig prisutdeling i Operahuset som dannet rammen for prisutdelingen torsdag kveld. Aldri før har en politimann blitt tildelt Fritt Ords ærespris.

Stiftelsens styreleder, Georg Fr. Rieber-Mohn siterte Darwin P. Erlandsen i at «fornuften er en ensom ting» i sin tale til Schaefer og Jan Erik Skog. Han fremhevet begge som hverdagshelter som har smakt på alvoret ved å være en varsler.−Det er ikke hvem som helst som kan bli en varsler. Det krever dyp hengivenhet for sin arbeidsplass, og man må tåle å bli sett på som en urostifter og kverulant. En varsler kjemper ikke for sin egen sak, sa Rieber-Mohn.

Robin Schaefer (t.h.) og Jan Erik Skog (t.v.) etter overrekkelsen. I midten står Fritt Ord-styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn.
Robin Schaefer (t.h.) og Jan Erik Skog (t.v.) etter overrekkelsen. I midten står Fritt Ord-styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn.

Han beskrev mange av utfordringene en varsler må stå i. Fallgruvene er mange. Og en varsler står, ofte alene, overfor vanskelige valg.

−Men samfunnet må bære over med eventuelle småfeil en varsler gjør i sin gjerning, sa Rieber-Mohn.

Samfunnsoppdraget øverst

−Jeg er ydmyk, det står utrolig stor respekt av det Robin Schaefer har gjort. Det er ikke lett for oss utenfor å forstå hvilken belastning han har gjennomgått. Han har omsatt prat til handling, og med det betalt gjennom en belastning som ikke bare har rammet han selv, men også nærmeste familie. Prisutdelingen gir grunn til ettertanke, og begrunnelsen for Fritt Ords pristildeling er rene ord for pengene, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Han sier pristildelingen viser at Fritt Ord på en objektiv måte har satt ord på det opinionen mener om Hordalandpolitiets håndtering av Monika-saken.

−Det er viktig at politiet lærer seg å håndtere senere varslere på en god måte, slik at vi kan være trygge på at folk tør å ta opp kritikkverdige forhold, sier Bolstad.

Han gir samtidig honnør til PF Hordaland og lokallagsleder Kjetil Rekdal som har fulgt opp Schaefer fra Politiets Fellesforbunds side.

−Jeg vet at Rekdals rolle som tillitsvalgt har vært satt under press, og at også han har hatt en krevende tid. Men her har vi eksempler en politimann som har satt samfunnsoppdraget foran egen prestisje, det legger vi merke til, sier Bolstad.

Stolte og ydmyke, fra venstre: Sigve Bolstad, Georg Fr. Rieber-Mohn, Robin Schaefer og Kjetil Rekdal.
Stolte og ydmyke, fra venstre: Sigve Bolstad, Georg Fr. Rieber-Mohn, Robin Schaefer og Kjetil Rekdal.

Stått samlet

−Jeg er utrolig stolt over det Robin Schaefer har gjort. At Fritt Ord har valgt å verdsette Schaefers innsats med å tildele han denne prisen sammen med Jan Erik Skog, viser at de begge har gjort sin plikt. Dette legitimerer det disse varslerne har gjort opp på et nytt nivå, sier lokallagsleder Kjetil Rekdal i PF Hordaland.

Han mener pristildelingen åpner vei for at det blir legitimt å varsle i politiet.

−Det er ikke alle varslere som vil få Fritt Ords pris, og ikke alle varslere vil makte å stå i det slik som Schaefer har gjort. Men med denne pristildelingen opplever jeg at Fritt Ord setter søkelys på varslingsinstituttet på en utmerket måte. Vi alle har lært fra denne saken hvor viktig det er å verne varslerne. Det må få betydning for både pågående varslingssaker som ennå ikke er avsluttet, og det må få betydning for fremtidige varslingssaker, sier Rekdal.

Han takker samtidig PF-leder Sigve Bolstad og kommunikasjonsrådgiver Gry Jorunn Holmen som har bistått med råd og samtaler i en sak som har vært krevende for lokallaget.

−Jeg har hatt tett dialog med de underveis, og de har kommet med verdifulle råd og synspunkter. Politiets Fellesforbund er en fagforening som har stått samlet i gjennom dette. Både PF Hordaland og PF sentralt har vært opptatt av å være til støtte for ikke bare Schaefer, men også andre medlemmer som har tatt belastninger i denne saken, sier Rekdal.

«Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», skriver Schaefer i boken sin. Det ble løftet tatt fram i Rieber-Mohns tale.
«Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», skriver Schaefer i boken sin. Det ble løftet tatt fram i Rieber-Mohns tale.

Schafer - ikke puddel

I en glitrende og svært levende tale til Robin Schaefer kom den tidligere riksadvokaten inn på hvordan det hadde vært for Schaefer som drapsetterforsker å lese igjennom etterforskningsdokumentene i Monika-saken. Etter å ha lest dokumentene oppdaget at Schaefer at han delte oppfatningen Monikas mor hele tiden hadde hatt. Det var ikke et selvmord.

Først da Schaefer varslet sin fagforening Politiets Fellesforbund i Hordaland, ble det liv i saken, etter at politidistriktets ledelse i lang tid hadde unnlatt å sørge for fremdrift, fremhevet Rieber Mohn. Han hadde bitt seg merke i et sitat fra Schaefers bok: «Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», til smil og latter fra salen.

−Hvorfor gikk det så galt i Monika-saken? spurte Rieber-Mohn. Og svarte selv med å sitere fra Schaefers bok om Monika-saken: «Det var en ledelse som ikke evnet å sette sitt samfunnsoppdrag høyere enn seg selv».

Styrelederen oppfordret særlig offentlig sektor til å lage rutiner slik at varslere risikofritt kan fremme varsler uten å få represalier.

– Det er jo institusjoner og foretak som er til for allmennheten, for at det norske samfunnet skal bli enda bedre å leve i for oss alle, sa Rieber-Mohn. Jan Erik Skog så gjerne at det ble opprettet et varslerombud, der varslere kunne søke råd.

At prisvinnerne har banet vei for andre varslere, samt en oppfordring til offentlig sektor til å lage varsler-rutiner, ble sagt som ønsker for fremtiden.
At prisvinnerne har banet vei for andre varslere, samt en oppfordring til offentlig sektor til å lage varsler-rutiner, ble sagt som ønsker for fremtiden.

«Når andre gjør noe blir det resultater, når jeg gjør noe blir det konsekvenser» var et sitat fra Darwin P. Erlandsen Rieber-Mohn løftet frem, før han avsluttet sin tale med følgende:

−La oss glede oss over at Fritt Ord har satt ord på problemene knyttet til varsling, og glede oss over at kveldens prisvinnere har vist vei.

Håper å bane vei

I sin takketale la Jan Erik Skog vekt på betydningen hans fagforening Oslo Arbeiderforening i Oslo Sporveier hadde hatt i form at støtten han hadde fått.

−Som varsler får man mange fiender hos ledelsen, hos «hoffet» og hos «lakeiene», sa Skog.

«Ja, jeg ville ha varslet igjen», sa Skog som svar på spørsmålet om belastningene hadde skremt han.

– Min største glede er at Monikas mor er blitt hørt. Min belastning som varsler har vært liten i sammenligning med hva hun har gjennomgått, sa Schaefer i sin takketale. Han mottok prisen i dypeste respekt for Kristina Sviglinskaja og til minne om Monika Sviglinskaja.

Han håpet at det han har gjort i rollen som varsler kan gjøre veien enklere for de som kommer etter.

– Det kan være fryktelig langt mellom det å ha rett og å få rett, og det er derfor mange som har lidd en helt annen skjebne enn meg, sa Schaefer.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner, som deles mellom årets to mottagere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.