Arrestforvarerne får mindre å gjøre i Telemark uten fangetransporter. Illustrasjonsbilde.
Arrestforvarerne får mindre å gjøre i Telemark uten fangetransporter. Illustrasjonsbilde.

– Vi lurer på hva vi skal gjøre

Når Kriminalomsorgen tar over fangetransporten, frykter arrestforvarerne i Telemark at de får mindre å gjøre. – Vi kan miste store deler av arbeidsoppgavene, forteller en av dem.

Publisert Sist oppdatert

– Det blir litt tungt å gå her nede innimellom, så for oss har det vært viktig å få komme oss ut av kjelleren og garasjen. Det lurer vi på hvordan vi skal få gjort nå, sier Espen Vinje, som jobber som arrestforvarer i Skien.

For tre dager siden overtok Kriminalomsorgen transport av varetektsfanger fra politiet i Vestfold, Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Telemark politidistrikter, som en del av et prøveprosjekt ut 2015.

I Telemark politidistrikt har arrestforvarerne hatt store deler av transportoppgavene, og nå frykter Vinje for hvor spennende arbeidsdagen blir.

– Vi mister arbeidsoppgaver. Kanskje rundt 50 prosent av tjenesten, forteller Vinje.

Ingen signaler

Arrestforvareren forstår godt at politipatruljene er glade for å kunne rette innsatsen mer inn mot politiarbeid, framfor å frakte fanger. Spesielt i de andre tre distriktene, der arresten ikke har hatt så mange transporter de siste årene som i TMen i Telemark er det arrestforvarerne som nå først og fremst får mindre å gjøre.

– Vi må være like mange som vi er nå for å få turnusen til å gå rundt i arresten. Det betyr at hver enkelt får tid til overs her nede, som vi ellers ville brukt ute på tur under transport. Vi får være kreative og finne andre måter å komme oss ut av kjelleren på, slår Vinje fast.

Han synes prosessen fram mot avgjørelsen har gått fort. Vinje sier arrestforvarerne ikke har fått noen signaler på hva de skal gjøre i stedet.

– Jeg synes ikke det er gjennomtenkt at prøveprosjektet har startet så fort. Vi sitter i en bakevje og lurer på hva vi skal gjøre. Kanskje dukker det opp noe vi kan fylle arbeidstiden vi har til overs med, men vi har ikke fått beskjed om hva. Vi er spente på hvordan arbeidsdagen blir og håper politimesteren benytter oss på best mulig måte, forklarer Vinje.

Forstår bekyrminga

Stine Benjaminsen Nygård, leder for Politiets Fellesforbund i Telemark, sier hun forstår arrestforvarernes bekymring.

– Dette er politisk bestemt og har gått fort. Det virker som om de har satt avgjørelsen om hva arrestforsvarerne skal fylle arbeidstiden med på vent. Jeg skjønner dersom arrestforvarerne er bekymra for om arbeidsdagen blir interessant nok, sier Nygård.

Den lokale PF-lederen sier hun tror det har gått fort fordi det er en politisk avgjørelse å gjennomføre pilotprosjektet.

– Jeg opplever ikke at dette er noe politimesterne eller lederne lokalt kan så mye for. Når det blir bestemt fra politisk hold at noe skal skje en bestemt dato, så må andre springe rimelig raskt for å henge med, mener hun.

– Kanskje burde man brukt litt mer tid og funnet arbeidsoppgaver til arrestforvarerne, før dette ble iverksatt for fullt, spør Nygård.

– Blir ikke mye mindre likevel

Seksjonssjefen for arresten i Telemark, Tor Ragnar Steffensen, beroliger imidlertid de som er bekymra for å få for lite å gjøre. Han sier det er foreløpig ikke ser ut som det blir så mye mer kjellertid for arrestforvarerne.

– Foreløpig er jeg overraska over at vi sitter igjen med mange oppgaver. Vi har hatt flere fremstillinger denne uka, sier Steffensen

Blant annet har arresten måtte pågripe personer som ikke har møtt til soning. Kriminalomsorgen ikke har hatt kapasitet til alt.

– Det har fortsatt vært stort trykk siden tirsdag, selv om det var da Kriminalomsorgen tok over en del av transportene. Vi har fått noen fremstillinger jeg trodde Kriminalomsorgen skulle ta. Der er ikke grunn til å si at det blir så mye mindre å gjøre ennå, mener Steffensen.