PST-sjef Benedicte Bjørnland snakket til Oslo Politiforening i går.
PST-sjef Benedicte Bjørnland snakket til Oslo Politiforening i går.

– Vi bør dele mer informasjon

PST-sjef Benedicte Bjørnland mener egen organisasjon kan informere medre.

Publisert Sist oppdatert

PST-sjefen var en av gjestene under årsmøtet til Oslo Politiforening (OPF) i går ettermiddag. Da hun talte til forsamlingen i parolesalen på politihuset på Grønland, trakk hun fram at PST har en vei å gå når det kommer til å dele kunnskap med for eksempel politidistriktene.

– Jeg tror vi kan være mer bevisst på hva vi kan dele. 90 prosent av informasjonen vår er gradert. Men når det kommer til de resterende ti prosentene, har vi et potensiale til å dele mer, utdyper Bjørnland til Politiforum.

Spesielt gjelder dette når PST får melding om radikalisering av ungdom i miljøer i Norge.

– Da kan vi informere bedre, mener PST-sjefen.

– Upresist å si at terroren er kommet nærmere

I sin tale til årsmøtet til OPF tok Bjørnland for seg påstanden om at terroren er kommet nærmere etter angrepene i Paris og København.

– Det er en upresis påstand. Terror skjedde i Norge for tre og et halvt år siden, sa Bjørnland.

Hun understreket at PST er like bekymret hjemmeavlede miljøer som støtter terrororganisasjoner, som for de som har gått til skrittet å bli fremmedkrigere.

Politimesteren vil ha åpne kanaler

Samtidig som PST har potensiale til å dele mer informasjon med politiet, mener også Bjørnland at politiet kan ha potensiale for å dele mer informasjon med andre aktører.

– Jeg tror også politietaten har et potensiale når det kommer til evnen til å melde fra til kommuner, skoler og andre aktører som kan være med å fange opp radikalisering, sier Bjørland.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, tar gjerne imot mer informasjon fra PST.

– Vi er i en tid der PST-objekter er også kan være objekter for politiet. Da må vi ha åpne kanaler. Samtidig kan det være vanskelig i form av at trusler er lite konkrete, sier Sjøvold.