– Det er bra at noen har sagt i fra, og jeg er glad det var en politiansatt som gjorde det. Det viser tross alt at vi har folk i systemet som har mot til å si i fra, sier PF-leder Sigve Bolstad.
– Det er bra at noen har sagt i fra, og jeg er glad det var en politiansatt som gjorde det. Det viser tross alt at vi har folk i systemet som har mot til å si i fra, sier PF-leder Sigve Bolstad.

– Varsleren ble ikke tatt på alvor

PF-leder Sigve Bolstad mener rapporten fra Riksadvokatens arbeidsgruppe i Monika-saken var en klar, ærlig og tøff framleggelse.

Publisert Sist oppdatert

– Rapporten var veldig klar i den forstand at den sier noe om manglende rutiner, etterforskningsspor det ikke ble gjort noe med, løse tråder og manglende grunnlag for henleggelsen, sier lederen for Politiets Fellesforbund (PF).

Han viser til at førstestatsadvokat Bjørn Soknes påpekte at etterforskningen på et for tidlig tidspunkt dannet seg en teori om at Monika hadde tatt sitt eget liv.

– Rapporten viser at de ikke hadde noe bevismessig grunnlag for denne teorien, og at dette i for stor grad har preget etterforskningen i saken. Deretter ville ikke politijuristen ta inn over seg argumentene fra politietterforskeren da han dokumenterte de politifaglige argumentene for å gjenoppta saken. For alle fremstår det som nærmest ubegripelig at ikke saken ble gjenopptatt etter at politietterforskeren tok opp de konkrete forholdene som det burde jobbes med, sier Bolstad.

Positivt at politimann varslet

Bolstad fremhever det positive i at en polititjenestemann tok den ubehagelige jobben det var å snakke sine sjefer i mot.

– Det er bra at noen har sagt i fra, og jeg er glad det var en politiansatt som gjorde det. Det viser tross alt at vi har folk i systemet som har mot til å si i fra, sier Bolstad.

Han etterlyser nå mer rom for åpenhet i politiet.

– Vi må alle ta inn over oss læringsperspektivet i denne saken. Vi må evne å lære. Husk at det politiansatte driver med er basert på en høy grad av tillit. Politiet håndterer en stor mengde saker og henvendelser daglig. Og det gjøres svært mye godt arbeid. Men der det er mennesker, kan det begås feil, sier Bolstad.

Politifaglige argumenter bør lyttes til

Han kommer med en sterk oppfordring:

– Hvis man får en mistanke, eller at det kommer signaler om at man bør kartlegge opplysninger bedre, så må politiansatte evne å stoppe opp, og se om det er noe i opplysningene som kommer frem, sier Bolstad.

Han mener det i politiet er et forbedringspotensiale i forhold til å kunne ta opp forhold som utsetter kolleger eller ledelse for kritikk.

− Når ikke politifaglige argumenter frem av en etterforskning som ledes av påtalemyndigheten?

− Jeg kjenner ikke saken i detalj. Men hvis det er et faktum, så bør det endres slik at de politifaglige argumentene blir bedre lyttet til av påtalemyndighetens stedlige representanter i straffesakene, sier Bolstad.