Var sikker på å dø

Vold mot offentlige tjenestemenn straffes på lik linje med grove voldtekter. Bjørn Hauan ble meid ned av en ruset bildesperado og ble tilkjent full oppreisning i Tingretten.

Publisert Sist oppdatert

Men saken til Bjørn Hauan er ikke rettskraftig i og med at gjerningsmannen valgte å anke til Lagmannsretten. Saken skal opp på nytt 24. juni.

Uansett - dette er første gang at en politimann blir tildelt oppreisning som et resultat av at han blir skadet i tjenesten, ifølge Hauans advokat, Terje Scavenius.

I tingretten ble Hauans gjerningsmann dømt til to år og fire måneders betinget fengsel. Grove voldtekter ligger omtrent på samme straffenivå.

Bjørn Hauan ble så hardt skadet av ulykken i september i fjor at han i dag bare jobber 15 timer i uka. Han sliter med kroniske hodesmerter, samt problemer i både nakke og rygg. I tillegg har han fått store søvnproblemer, og fått bevist posttraumatiske lidelser og klaustrofobi etter ulykken.

– Tida etter ulykken har vært et helvete, innrømmer Bjørn Hauan, og legger til:

– Begge knærne mine ble skadet, og sjansene for at jeg aldri vil få tilbake full funksjon i knærne er stor. Nå skal jeg kneopereres på nytt, og hvis jeg er heldig vil jeg sitte igjen med 60 - 70 prosent av opprinnelig funksjon i knærne. Ifølge kirurger og MR, vil det ene kneet forverres over tid.

Ruset

Bjørn Hauan ble et offer for en ruset mann, en person som lenge hadde vært i politiets søkelys uten at noe skjedde. Gjerningsmannens advokat har uttalt at hans klient er livsfarlig og at politiet må være oppmerksom på han og hans handlinger. Det skulle vise seg at han fikk rett i den påstanden.

– Jeg var hundre prosent sikker på at jeg skulle dø da jeg lå under døra på bilen. Gjerningsmannen hadde satt bilen i revers og jeg ble dratt mellom 20 og 30 meter etter bilen, sier Bjørn Hauan.

– Jeg glemmer aldri uttrykket i øynene hans, sier Hauan.

Den skjebnesvangre søndagskvelden i september i fjor, satte flere politiliv i fare. Titalls politifolk pluss hunder var involvert i den skarpe situasjonen. Hauan fikk ansvar som innsatsleder til tross for at mannskaper fra UEH var på åstedet.

Stans for faen

Idet Hauan lå under bilen klarte han å rope «stans for faen – stans for faen» til gjerningsmannen. Bilføreren nektet å stoppe. Bilen fortsatte bakover og deretter ble det svart for Hauan.

Han har i ettertid blitt fortalt at brystet ble klemt kraftig ned mot bakken. Det siste han husker før han ble borte var at han ikke fikk puste lenger.

– Opplevelsen var helt forferdelig. Jeg våkner om natta hvor jeg drømmer om situasjonen. Jeg har fortsatt dødsangst, sier Hauan.

Etter ulykken har Bjørn Hauan blitt nødt til å omorganisere livet sitt betraktelig. Som trebarnsfar er det flere ting han ikke har mulighet til å gjøre som han så på som en selvfølge tidligere. Som å bli med sønnen på fotballkamp.

– Jeg har fysiske begrensninger som jeg må leve med resten av livet. Å sitte inne i en idrettshall over lang tid for å se sønnen min spille fotball, kan jeg bare glemme. Støynivået blir for høyt og jeg får smerter i hodet, sier Bjørn Hauan.

Som grov voldtekt

Som et ledd for å komme seg tilbake til hverdagen, har Bjørn Hauan vært én måned på rehabilitering på Røros. Tilbakemeldingene fra legene er at det vil ta minimum to år før han fullt tilbake, eller kanskje aldri. Selv synes han fremgangen går sent.

– Greit nok at jeg har hatt en viss fremgang, men enkelte dager klarer jeg ikke å kle på meg selv en gang. Da sier det seg selv at dagene kan bli tunge. Men jeg gir ikke opp, sier Hauan.

– Hvor viktig er det for deg å få oppreisning?

– Det er ikke pengene som er viktig, men prinsippet. Det er godt å vite at vi har et rettssystem som tar vare på oss som er i politiet når vi blir skadet, svarer Hauan.

– Hva synes du om at vold mot offentlig tjenestemenn blir straffet på lik linje som grov voldtekt?

– Det et bevis på samfunnet bryr seg om de som blir utsatt for grov vold.

Stor risiko

Bjørn Hauans advokat, Terje Scavenius, ser frem til saken skal opp i lagmannsretten. På generelt grunnlag mener Scavenius at politifolk som blir utsatt for vold i tjenesten, skal kreve erstatning som loven gir rett til.

– Vi fremmet et sivilrettslig krav på oppreisning i Tingretten og nådde frem med det. Men siden saken ble anket, må vi avvente og se hva som skjer videre, sier Terje Scavenius.

Han er ikke tvil om at saker som dette kommer til å dukke opp flere ganger i rettssystemet fremover, spesielt med tanke på at risikoen for skade påført politiansatte har økt de siste årene.

– At PF velger å bruke ressurser på slike saker, vitner om at de ønsker å sette problemet med vold mot offentlige tjenestemenn på dagsordenen, understreker Scavenius.

– Hvordan skal eventuelt Bjørn Hauan få utbetalt en økonomisk kompensasjon for ulykken?

– I utgangspunkt skal gjerningsmannen betale. Men hvis ikke han har økonomiske midler til å betale, må vi henvende oss til Kontoret for voldsoffererstatning, svarer Scavenius.

– Hvordan ser du på mulighetene til det?

– Det får vi komme tilbake til etter at saken er ferdigbehandlet i Lagmanns­retten.

PF stilte opp

Da Bjørn Hauan ble skadet, valgte lokallagsleder i PF Nordmøre og Romsdal, Olav Vestad å stille en garanti på at Hauan skulle få juridisk bistand.

– For oss var det helt naturlig å stille en garanti. Et av våre medlemmer ble skadet, og vi tok det ansvaret vi følte vi måtte, forklarer Olav Vestad, som sier at han har hatt en god dialog med Hauan gjennom hele saken.