Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Utelukker ikke konsekvenser for enkeltpersoner

Men politimesteren i Hordaland har ikke tatt stilling til boten fra Spesialenheten.

Publisert Sist oppdatert

I dag la Spesialenheten for politisaker fram sin avgjørelse etter å ha etterforsket Hordaland politidistrikt og fire enkeltpersoners behandling av Monika-saken. Ingen enkeltpersoner endte med å bli straffet, men Hordaland politidistrikt ble ilagt en bot på 100.000 kroner.

Men Hordaland politidistrikt vedtar ikke boten umiddelbart, og konstituert politimester John Reidar Nilsen opplyste på en pressekonferanse at de skal ta stilling til dette etterhvert.

– Vi tar dette innover oss og må lære så vi står bedre rustet i framtidige saker, sa Nilsen.

Utelukket ikke personellmessige konsekvenser

Politimesteren var imidlertid ikke i tvil om at det er begått feil i behandlingen av saken.

– Det er påpekt at Hordaland har svikta på flere måter, sa Nilsen.

Han åpnet også for at feilene kan få personellmessige konsekvenser.

– Jeg kan ikke i dag konkludere om dette får konsekvenser for personalforholdet til enkeltpersoner. Jeg kommer ikke til å forskuttere noe rundt behandlingen.

Ba om ro for distriktet

Nilsen ramset opp ulike tiltak Hordaland politidistrikt nå iverksetter. Blant annet sa han at etterforskere og påtalejurister som deltar i lignende oppgaver, må fritas fra andre arbeidsoppgaver i framtiden, slik at de kan konsentrere seg om sakene.

Han vektla også at etterforskere og jurister skal skoleres i teamsamarbeid og at det skal etableres bedre systemer når det gjelder kommunikasjonen rundt etterforskningsskritt som tas.

Og Nilsen avsluttet med å be om ro.

– Jeg ber om nødvendig ro knyttet til prosessene vi står foran, slik at vi lykkes i implementering av tiltakene, avsluttet politimesteren.

POD: – Avventer flere svar

Politidirektoratet ønsker ikke svare på spørsmål om dagens avgjørelse fra Spesialenheten. Men i en pressemelding sier politidirektør Odd Reidar Humlegård at de vil vente til varslingssaken, som nå er under granskning i regi av Justis- og beredskapsdepartementet, er avklart før de iverksetter tiltak.

– Vi følger situasjonen i Hordaland tett og forventer at tiltak gjennomføres slik politiledelsen er i gang med. Videre er det fortsatt viktig for meg å få alle fakta på bordet og saken belyst fra alle sider. Vi avventer derfor konklusjonene fra varslingssaken som nå behandles av advokatfirmaet Wiersholm, før vi kan oppsummere og iverksette ytterligere tiltak, sier Humlegård.