På politihuset på Grønland i Oslo jobber 12 påtaleledere. De aller fleste av dem ønsker å være organisert i de ulike seksjonene i distriktet, en desentralisert organisering, og ikke utelukkende under en egen påtaleenhet.
På politihuset på Grønland i Oslo jobber 12 påtaleledere. De aller fleste av dem ønsker å være organisert i de ulike seksjonene i distriktet, en desentralisert organisering, og ikke utelukkende under en egen påtaleenhet.

Usikkerhet rundt ny påtaleenhet i Oslo

Justis- og beredskapsministeren grep inn, men det var usikkerhet rundt hva avgjørelsen innebar.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i sommer kunne Politiforum fortelle om uenigheten rundt organiseringa av påtalejuristene i Oslo politidistrikt. Mens distriktet ønsket å videreføre dagens organisering, der personalansvaret for juristene ligger under den enkelte seksjon der kriminaliteten de jobber med etterforskes, fryktet jurister og Politiets Fellesforbund at personalansvaret for juristene i distriktet nå skulle legges til en egen påtaleenhet.

Hvis det skjer, torpederes en suksess med kortere vei mellom juristene, deres nærmeste sjefer, kolleger og arbeidsoppgavene, mener blant annet Politiets Fellesforbund, som valgte å bryte forhandlingene med Politidirektoratet og de andre fagforeningene.

For snart to uker siden sendte Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ut et brev der han fastslo at også Oslo politidistrikt må opprette en felles påtaleenhet, slik som også andre distrikter må (les brevet nederst i saken).

I brevet, som har blitt diskutert blant jurister og ansatte i Oslo-politiet på sosiale medier, står det imidlertid ingenting om dette innebærer at også personalansvaret for juristene må ligge i den separate påtaleenheten. Enkelte tolker den politiske avgjørelsen som at den lokale handlefriheten i Norges største politidistrikt begrenses. Men Anundsen skriver i brevet at det framtstår som om uenigheten ikke er gjenstand for forhandlinger, og andre tolker dermed at distriktet fortsatt i stor grad kan organisere påtalejuristene som de vil.

LES INNLEGGET FRA EN PÅTALELEDER I OSLO: Desentralisert påtale ønskes av påtalelederne i Oslo

– Tolker det dithen at vi kan gjøre som før

I tillegg til Politiets Fellesforbunds klare støtte til dagens løsning, konstaterte politimester Hans Sverre Sjøvold i sommer at dagens organisering fungerer godt.

I dag skriver påtaleleder i Oslo, Beate Brich Sand, i et leserinnlegg at 11 av 12 påtaleledere i Oslo politidistrikt også ønsker å videreføre ordninga. Hvilke muligheter som ligger til å gjøre det, er de imidlertid usikre på.

Kristin Aga, leder i Oslo Politiforening, sier fagforeninga tolker avgjørelsen dithen at distriktet fortsatt kan ha det de kaller desentralisert påtale, der personalansvaret ligger under den enkelte seksjon og ikke under påtaleenheten.

– Vi mener vi fortsatt fritt kan fremforhandle og fortsette med den integrerte modellen lokalt. Føringene fra politisk hold gir ikke noe pålegg i den ene eller den andre retninga. Så vet vi også at andre mener noe annet, sier Aga.

Sverre Bromander, leder i Politijuristene, er enig i at avgjørelsen fra justis- og beredskapsministeren ikke brakte noen åpenbar klarhet rundt uenigheten i Oslo.

– Det er ikke så mye tolkningsgrunnlag i Anundsens avgjørelsen. Han beslutter at det skal se likt ut i Oslo som andre steder og hvordan organiseringen skal være på nivå to (opprettelsen av en påtaleenhet journ.anm.).

Utover det vil ikke Bromander si så mye, fordi organiseringa nå sendes tilbake til forhandling i Oslo.

CqfeD0NXYAASMl_.jpg
CqfeD0NXYAASMl_.jpg

Her er beslutningen fra justis- og beredskapsministeren