Unngå kommunikasjonskrisen

Politiet takler kriser godt, men må også jobbe mer målrettet for å unngå kommunikasjonskriser i etterkant.

Publisert Sist oppdatert

Det var et av budskapene til kommunikasjonsdirektør Svein Holtan i Politidirektoratet (POD) under den avsluttende samlingen på operasjonslederkurset i Stavern i vår. For i en krise, sier Holtan, er mediene viktige for å informere publikum.

– Det skal ikke være noen tvil om hva politiet mener. Politiet må være både åpne og tilgjengelige, og snakke et språk som publikum skjønner, sa han til kursdeltakerne i mai.

– En utfordring for politiet er medienes tempo. Politiet skal aldri gå på akkord med kravet til etterrettelighet, befolkningen må stole på de budskapene politiet gir. Men vi må jobbe med å komme hurtig ut med den kunnskapen vi har, særlig i krisesituasjoner.

Det riktige bildet

Den 22. juli ble temaet krisekommunikasjon plutselig veldig aktuelt. Holtan sluttet i POD i juni, men i etterkant av angrepene utdyper han temaet krisekommunikasjon overfor Politiforum. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om håndteringen av 22. juli.

– En ting er å håndtere den faktiske krisen operativt, men det er også avgjørende viktig å håndtere kommunikasjonen, slik at en ikke får en kommunikasjonskrise i tillegg, forteller Holtan, og fortsetter:

– Veldig mange av de som danner seg en oppfatning om kriser og krisehåndtering, gjør det ut ifra det media skriver. For politiet er det da viktig å sørge for at det er det riktige bildet som kommer ut.

Store forskjeller

POD lanserte i fjor en egen håndbok i krisekommunikasjon, som har blitt distribuert rundt omkring i landet. Samtidig har det blitt gjennomført opplæring i krisekommunikasjon i alle landets politidistrikter.

– Vi har vært opptatt av å heve kompetansen på dette viktige området, forteller Holtan, og fortsetter:

– Vi opplevde at når vi holdt foredrag, enten det er stabskurs, innsatslederkurs eller operasjonslederkurs, så blir temaet svært godt mottatt. Det har vært behov for å få integrert kommunikasjonsarbeidet

med det politioperative.